Gàidhlig / English
Seòrsaichean Shneachd

Seòrsaichean Shneachd

Air a sgrìobhadh le Calum air 23mh an Dùbhlachd, 2021
Leis a’ gheamhradh ann a-nis tha na seanfhaclan “Is blianach Nollaig gan sneachd” agus “Aiteamh na gaoithe tuaith air an t-sneachda, tuille a chur na cheann” air m’ aire agus shaoil mi air gach geamhradh a bh’ ann far nach robh mòran shneachd againn! Feumaidh gu bheil diofar sheòrsaichean de shneachd ann agus tha sinn air an togail o “Fhaclan on t-Sluagh” agus bheir sinn sùil orra anns a’ bhrath-bhloga seo.

Tha iomadh fhacal againn airson sneachda fhèin, airson iomadh sheòrsa shneachda mar an ceudna. Tha sinn air liosta a dhèanamh dhuibh an-seo: Tha brath-bhloga eile againn mu ainmean ionadail airson sneachda a rinn sinn an seo cuideachd: Blèideag, Clòimhneag, Lòineag agus faclan eile airson “Snowflake”.
Tha briathrachas sònraichte ann airson seòrsaichean sneachda: Tha sinn deiseil le ainmean airson sheòrsaichean shneachda. An aithne dhuibh fear sam bith de na h-ainmean fos cionn? A bheil ainm eile agaibhse airson fear sam bith dhuibh? Leig fios dhuinn air facebooktwitter agus ar làrach-lìn fhèin!
Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo