Gàidhlig / English

Dlìghe-sgrìobhaidh ©2014 DASG

Tha na còraichean inntleachdail (a’ gabhail a-steach, ach gun a bhith cuingealaichte ri, còraichean dlighe-sgrìobhaidh agus stòrasan-dàta) anns an stuth, san fhiosrachadh, agus anns na faidhlichean coimpiutair leis an Oilthigh, no is ann aig an Oilthigh a tha an cead, bhon neach aig an robh iad. Airson barrachd fiosrachaidh, faic Riaghailtean Cleachdaidh.

Tha DASG air oidhirpean reusanta a dhèanamh gus cead fhaighinn bhuapasan aig a bheil dlighe-sgrìobhaidh airson an stòrais a tha air an làrach-lìn seo, agus thathar ag iarraidh gun leigear fios le neach sam bith aig a bheil dlighe-sgrìobhaidh nach deach a chomharrachadh. Ma tha dlighe-sgrìobhaidh agad air na stuthan air làrach-lìn DASG, agus nach do chuir sinn brath thugad, cuir fios thugainn gu

Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig,
Ceiltis is Gàidhlig,
3 Gàrraidhean an Oilthighe,
Oilthigh Ghlaschu,
Glaschu,
G12 8QQ

no cuir post-dealain gu mail@dasg.ac.uk.