Gàidhlig / English
Similidhean na Gàidhlig (Pàirt 2)

Similidhean na Gàidhlig (Pàirt 2)

Air a sgrìobhadh le Calum air 15mh An t-Sultain, 2022
Fàilte air ais gu pàirt a dhà Simlidhean na Gàidhlig! Tha sinn a' leantainn oirnn le similidhean a bharrachd às na leabhraichean “Gaelic Proverbs and Proverbial Sayings (With English Translations)”, le T. D. MacDonald; “Campbells Collection of Proverbs”; “Gaelic Proverbs” le Alasdair MacNeacail agus à fhaclan bhon t-sluagh againn.

L  
M  
N
  • Cho nimheil ris an nathair
 
O  
R  
S  
T  
U
An aithne dhuibh fear sam bith de na simildhean fos cionn? A bheil similidhean eile agaibhse? Leigibh fios dhuinn air facebooktwitter agus ar làrach-lìn fhèin!
Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo