Gàidhlig / English

Tha làrach-lìn DASG ga ath thogail is ga ath chruthachadh an-dràsta às dèidh dùshlain bhunaiteach co-cheangailte ris a’ bhathar-chruaidh againn.