Is e stòr fhaclan agus abairtean na Gàidhlig a tha anns a’ Bhriathradan, a tha a’ tiomsachadh bhriathran à iomadh thùs, dùthchasach agus nua-aimsireil. Chaidh an stèidheachadh le sgioba DASG ann an Oilthigh Ghlaschu, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus bho Shoillse.

Thoir an aire! Tha faclan agus abairtean anns an stòr seo a tha caran seann-fhasanta agus is dòcha oilbheumach.