Gàidhlig / English
Breunlach

Breunlach

Air a sgrìobhadh le Abi air 25 Cèitean 2017

Chaidh am facal breunlach ([bɾ[ĩɑ̃]ɫɑx] no [bɾĩɑ̃ɫɑx]) a chlàradh ann am Barbhas, ann an Ùig agus Srath Ghlais. Ann am Barbhas bha e a’ ciallachadh brùg còchaidh a bha tioram an dèidh sìde bhlàth ann am mìosan an t-samhraidh ach chaidh e a chruinneachadh cuideachd ann an Ùig airson àite fliuch agus fèitheach. Bha neach-fiosrachaidh à Srath Ghlas a’ moladh gu bheil e a’ ciallachadh àite lobhadh. Tha breunlach san fhaclair Dwelly cuideachd a’ ciallachadh ‘sinking bog (green/grassy or open water but with steep sides, dangerous)’.

’S ann à Eilean Leòdhais a thàinig am facal bàthasdair agus e a’ ciallachadh:

‘dangerous bog. It is to be avoided for stock safety. It is dangerous because it is situated in a place where the water cannot be drained off it.’

Tha am facal bàsadair ga lorg sna Hearadh airson: any place which could be dangerous to sheep or cattle – e.g. soft, boggy place.Air Eilean Leòdhais bha an abairt drochaid air feith a chlàradh agus ’s e drochaid thairis air am bàsadair a th’ann mur a h-eil thu airson far-bhealach a chleachdadh.

A bheil faclan no abairtean eile agaibh airson àiteachan breunlach? Bhitheamaid toilichte a chluinntinn bhuaibh, cuir fios thugainn air Facebook no Twitter.
 

Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo