Gàidhlig / English
  • Jean Anderson (Oilthigh Ghlaschu)
  • An Dr Michel Byrne (Oilthigh Ghlaschu)
  • An t-Ollamh Ùisdean Cheape (Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean)
  • An t-Ollamh John Corbett (Oilthigh Mhacau)
  • An Dr Anja Gunderloch (Oilthigh Dhùn Èideann)
  • An t-Ollamh Christian Kay (Oilthigh Ghlaschu)
  • An Dr Sheila Kidd (Oilthigh Ghlaschu)
  • An Dr Mark McConville (Oilthigh Ghlaschu)
  • Lorna Pike (Faclair na Gàidhlig)