Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
Donalda MacLeod
Age
9
Location
Harris, Scalpay
Date
1975
Notes
  • [NOTES: Miss MacLeod is Mr D.R. Morrison’s niece, as he explains in the letter attached to the list.]
Eoin
stearragcrow.
lon duabh[sic] black bird.
truitstarling.
naosgsnipe.
fhaoileaggull.
trilleachanoyster catcher.
feadagplover.
churracaglapwing.
ruthblack headed gull.
farspachblack backed gull.
scarbhshag.
bugairepuffin.
stearnagtern.
fhaileag an sgadan[sic] herring gull.
gobhlachanturnstone.
guilbneachcurlew.
dru-dreag[sic] robin red breast.
chutagcuckoo.
sgarbhcormorant.
uiseaglark.
gobhlan-gaoitheswallow.
gealb onn[sic] sparrow.
cearc fhraoichmoorhen.
clacharanstone chat.
tunnagduck.
ealaswan.
cailleach oidche[sic] owl.
corra-ghriadhachheron.
Eun Frangochturkey.
pheveag[?] peacock.
iolaireeagle.
rochaich[?] rook.
fitheachraven.
penguin.
speireagsparrow hawk.
clamhanbuzzard.
Trees in Gaelic
sicamorsycamore.
beithebirch.
clarachoak.
gean chno faidhaich[sic] horse chestnut.
craoranrowan.
seileachwillow.
guithasfir, pine.
Flowers in Gaelic
neòineandaisy.
sobhragprimrose.
lùs buidhe Bealtainnmarsh Marigold.
buidheag an t-samhraidhbuttercup.
fail chuachviolet.
fluir na cuathaigelady smock.
fluir na cuathaigecuckoo flower.
beàrnan brìdedandelion.
urach-bhalichspotted orchid.
 purple orchid.
 Bird’s foot trefoil.
 milkwort.
 cinquefoil.
Fish in Gaelic
Iasgan
easgunneel.
trosgcod.
sgadanherring.
nonnachmackerel.
leabagflounder.
leabag bhreacplaice.
cudaice[sic] cuddies.

© DASG
^ Return To Top ^