Browse


Title Origin Location Link
Measgaichte / Miscellaneous Loch Rannoch Aberfeldy
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, West Achiltibuie
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Achiltibuie
Measgaichte / Miscellaneous Achlyness
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Achnahaird
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Achnahaird
Measgaichte / Miscellaneous Benbecula Benbecula, Airdbheag
Measgaichte / Miscellaneous [?] Barra, Allasdale
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Torridon, Alligin
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Torridon, Alligin
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Achiltibuie, Alltan Dubh
Coltas an Duine / Personal Appearance
Faireachdain / Senses
Cruth na Tìre / Landscape Features
Nàdur an Duine / Personality
Nàdur an Duine / Personality
Àiteach / Agriculture
Eathraichean / Boats
Maorach / Shellfish
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Antigonish
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Antigonish
Measgaichte / Miscellaneous Applecross
Measgaichte / Miscellaneous Garrabost Applecross
Measgaichte / Miscellaneous Applecross
Mòine / Peat-Working Sgìre na Pàirc an Leódhas [Lewis, the Park district] Applecross
Measgaichte / Miscellaneous Applecross
Measgaichte / Miscellaneous Applecross
Measgaichte / Miscellaneous Applecross, Ard Dhubh
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Ard Mhinish
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Ard Mhinish
Obair na Clòimhe / Wool-Working Harris, Ardhasaig
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Ardhasaig
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar, Ardivachar
Measgaichte / Miscellaneous Coll, Arinagour
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Armadale
Crodh / Cattle Lewis, Arnol
Caoraich / Sheep [Lewis], Arnol
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Arnol [Lewis, Stornoway]
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Arnol [Lewis], Stornoway
Mòine / Peat-Working Gearrloch, Achadh a’ Chairn [Gairloch, Auchtercairn]
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Aultbea
Measgaichte / Miscellaneous BBC
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Back
Mòine / Peat-Working Lewis, Back or Lewis, Back Lewis, Back
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Back
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Balallan
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Balallan.
Measgaichte / Miscellaneous Balallan [Lewis], Lochs, Balallan
Measgaichte / Miscellaneous Glenurquhart Inverness-shire, Glenurquhart, Balbeg
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Baleshare
Measgaichte / Miscellaneous Baleshare North Uist, Baleshare
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar, Baile Gharbhaidh [Balgarva]
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Eochdar, Balgarva
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Durness, Balvoolich
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Northbay
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] Barra, Castlebay
Measgaichte / Miscellaneous Barra
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Barvas
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Barvas
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Barvas
Measgaichte / Miscellaneous Barvas Lewis, Lower Barvas
Measgaichte / Miscellaneous [Barvas] [Lewis], Lower Barvas
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point, Bayble
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Stornoway, Upper Bayble
Measgaichte / Miscellaneous Bayhead North Uist, Bayhead
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Bayhead
Maorach / Shellfish Uibhist a Tuath, Ceann a Bhàigh [North Uist, Bayhead]
Àiteach / Agriculture Na Hearadh [Harris] [Glasgow], Bearsden
Measgaichte / Miscellaneous [Harris] [Glasgow], Bearsden
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Na Hearadh [Harris] [Glasgow, Bearsden]
Measgaichte / Miscellaneous Coll, Ben Meadhonach
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Bernera
Mòine / Peat-Working Harris, Bernera
Mòine / Peat-Working Harris, Bernera Harris, Bernera
Measgaichte / Miscellaneous Berneray
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Bernisdale
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Bettyhill
Àiteach / Agriculture Leòdhas [Lewis] Bishopbriggs
Biadh is Deoch / Food and Drink [Lewis] Bishopbriggs
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Kinlochbervie, Blairmore
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Blàsheabhal [Blashaval]
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Boisdale
Mòine / Peat-Working Borraraig [Skye, Boreraig] An t-Eilean Sgitheanach, Borraraig [Skye, Boreraig]
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Bornish
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Bornish
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Bornish
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Bornish
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Borve
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Borve
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Bowmore
Measgaichte / Miscellaneous Skye?, Braes, Baile Meadhonach
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Bragar
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Bragar
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Breakish
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Breakish
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Breakish
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Broad Cove
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Torrin Skye, Broadford
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Broadford
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Broadford
Crodh / Cattle [Barra] Barra, Bruernish
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Barra Barra, Bruernish / Dailabrog [Daliburgh]
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants [Barra] Barraigh, Brudharnais [Barra, Bruernish]
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Bruernish
Sìde / Weather [Barra] Barra, Bruernish
Measgaichte / Miscellaneous Bunloit Inverness-shire, Drumnadrochit, Bunloit
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Sleat, Calligary
Measgaichte / Miscellaneous Kintyre, Campbeltown
Crodh / Cattle Leodhas [Lewis], Uig Argyll, Campbeltown
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Lewis, Uig Argyll, Campbeltown
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Leòdhas [Lewis], Uig Kintyre, Campbeltown
Mòine / Peat-Working Cinntire, An Ceann a Deas [Kintyre, Southend by Campbeltown]
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig Kintyre, Campbeltown
Caoraich / Sheep Lewis, Uig Argyll, Campbeltown
Measgaichte / Miscellaneous Camusluanie Ross-shire, Killilan, Camusluanie
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Camustianavaig
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests ([Canada], Inverness Co., [Lochaber]) or ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Inverness Co.) Canada
Crodh / Cattle ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Victoria Co.) Canada
An Eaglais / Ecclesiastical Terms ([Canada], Inverness Co.) – Roman Catholic or (Lochaber – [Canada], Inverness Co.) – Roman Catholic or (Skye – [Canada], Inverness and Victoria? Co.’s) – Protestant Canada
Caoraich / Sheep ([Canada], Inverness Co., Lochaber) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) Canada
Obair na Clòimhe / Wool-Working ([Canada], Inverness Co., Lochaber) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber) Canada
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, Caolis
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, Caolis
Measgaichte / Miscellaneous Cape Breton
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Carinish, Trianaid House
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Eileanaich [natives of Lewis] Leodhas, Carlobhadh [Lewis, Carloway]
Mòine / Peat-Working Eileanaich [natives of Lewis] Lewis, Carloway 
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Eileanaich [natives of Lewis] Leodhas, Carlobhadh [Lewis, Carloway]
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Carloway
Measgaichte / Miscellaneous Carloway, Doune [Lewis], Carloway, Park
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Carloway
Mòine / Peat-Working Lewis, Carloway
Measgaichte / Miscellaneous Carradale Argyll, Carradale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist Barra, Castlebay
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist acc. to the card index of informants] Barra, Castlebay
Mòine / Peat-Working [North Uist - according to the card index of Informants] Barra, Castlebay
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Castlebay
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], South Lochs, Caversta
Measgaichte / Miscellaneous Caversta [Lewis], Lochs, Caversta
Measgaichte / Miscellaneous [Caversta] [Lewis], [S.] Lochs, Caversta
Measgaichte / Miscellaneous Caversta [Lewis], S. Lochs, Caversta
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay, Ceannaraigh
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Christmas Island
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Christmas Island
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Christmas Island, Castlebay
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Christmas Island
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Skye North Uist, Locheport, Clachan
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Skye North Uist, Locheport, Clachan
Measgaichte / Miscellaneous [Skye] North Uist, Clachan
Measgaichte / Miscellaneous Skye North Uist, Clachan
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Skye North Uist, Locheport, Clachan
Àiteach / Agriculture [Barra] Glasgow, Clarkston
Measgaichte / Miscellaneous [Barra] [Glasgow], Clarkston
Nàdur an Duine / Personality Barra [Glasgow], Clarkston
Measgaichte / Miscellaneous Coll, Beu?
Measgaichte / Miscellaneous Loch Tay Comrie
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, Cornaigbeg
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, Cornaigbeg
Measgaichte / Miscellaneous Uig, Lewis Tiree, Cornaigmore
Maorach / Shellfish Eilean Thiriodh, Cornaig Mhór [Tiree, Cornaigmore]
Measgaichte / Miscellaneous Craignish
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Bettyhill, Crasg
Measgaichte / Miscellaneous Benbecula, Creagorry
Measgaichte / Miscellaneous ‘Islay connections’ Benbecula, Creagorry
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Lochmaddy, Crombagh
Measgaichte / Miscellaneous Ness Lewis, Crossbost
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig, Crowlista
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig, Crowlista
Measgaichte / Miscellaneous Crowlista [Lewis], Uig, Crowlista
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Lochinver, Culkein (Stoer)
Measgaichte / Miscellaneous Culkein Sutherland, Lochinver, Culkein (Stoer)
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Stoer, Culkein
Àiteach / Agriculture
Àiteach / Agriculture North Uist
Maorach / Shellfish
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Daliburgh
An Eaglais / Ecclesiastical Terms South Uist, Daliburgh
Measgaichte / Miscellaneous [South Uist], Daliburgh (Schoolhouse)
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Daliburgh
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Daliburgh
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Daliburgh
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Plockton, Diurinish
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Kinlochbervie, Droman
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Kinlochbervie, Droman
Measgaichte / Miscellaneous Glenurquhart Inverness-shire, Drumnadrochit
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Barra Dunoon
Crodh / Cattle Barra Dunoon
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Barra Dunoon
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Barra Dunoon
Mòine / Peat-Working Barra Dunoon
Caoraich / Sheep Barra Dunoon
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Barra Dunoon
Obair na Clòimhe / Wool-Working Barra Dunoon
Àiteach / Agriculture Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Biadh is Deoch / Food and Drink Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Crodh / Cattle Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Caoraich / Sheep Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Measgaichte / Miscellaneous Assynt, Stoer Sutherland, Durness
Obair na Clòimhe / Wool-Working Assynt, Stoer Sutherland, Lairg, Durness
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Earsharry [Earsary]
Measgaichte / Miscellaneous Petty Inverness-shire, Petty, Easterton
Mòine / Peat-Working Leódhas, An Rudha [Lewis, Rudha] Edinburgh
Àiteach / Agriculture Bràigh-Lochabar [Brae Lochaber] Edinburgh
Measgaichte / Miscellaneous Lochaber Edinburgh
Measgaichte / Miscellaneous Edinburgh
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Elgol
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Elgol
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Elgol
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Elgol
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Elgol
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Embo
Measgaichte / Miscellaneous Barra Barra, Eoligarry
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Eoligarry
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Eoligarry
Measgaichte / Miscellaneous Eriskay
Measgaichte / Miscellaneous Eriskay
Measgaichte / Miscellaneous Eriskay, Taobh na Mara
Measgaichte / Miscellaneous Eriskay, Na Hann [Haun]
Measgaichte / Miscellaneous ? [Eriskay – see below]
Measgaichte / Miscellaneous Kenmore, Fearnabeg (Shieldaig? – on one of the slips)
Measgaichte / Miscellaneous Perthshire, Fearnan
Ainmean Pearsanta Bhoireannach / Female Personal Names
Mòine / Peat-Working Cataobh [Sutherland – probably meant as the county not origin] Luirig, Foinidil [Sutherland, Lairg, Foindle]
Measgaichte / Miscellaneous Applecross [mother] Kent, Folkestone
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [Skye], Gleanndail [Glendale] Fortrose
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle An t-Eilean Sgitheanach [Skye; Skye, Glendale acc. to other questionnaires] Ross-shire, Fortrose
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Skye], Gleanndail [Glendale] A’ Chananaich [Fortrose]
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Framboise
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Framboise
Measgaichte / Miscellaneous Free Church College
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Frobost
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Gairloch, Achtercairn School
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Gairloch
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Gairloch
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Garrynamonie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Geirinish
Measgaichte / Miscellaneous Gigha Gigha
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Ness Glasgow
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Crodh / Cattle [Skye, Camus Chroise] Glasgow
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Maorach / Shellfish [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Mòine / Peat-Working Camaschros an sgìre Shléite san Eilean Sgitheanach [Skye, Camus Chroise] [Glasgow?]
Caoraich / Sheep [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Skye, Camus Chroise] Glasgow
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing ? [South Uist?] Glasgow [?]
Measgaichte / Miscellaneous ? [South Uist? See the note on p. 3.] Glasgow
Measgaichte / Miscellaneous ? [South Uist?] [Glasgow], Hyndland
Measgaichte / Miscellaneous ? [South Uist?] [Glasgow]
Nàdur an Duine / Personality Glasgow
Biadh is Deoch / Food and Drink Uibhist a’ Deas [South Uist] Glasgow
Coltas an Duine / Personal Appearance [South Uist] Glasgow
Mòine / Peat-Working Uibhist-a-Tuath [North Uist] [Glasgow], BBC Queen Margaret Drive
Measgaichte / Miscellaneous Tiree Glasgow
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Crodh / Cattle [Lewis, Uig an Iar] Glasgow
Crodh / Cattle [Lewis, Uig an Iar] Glaschu [Glasgow]
Stuigeadh Coin / Encouraging a Dog Leòdhas, [Lewis], Uig an Iar [Glasgow]
Leabhar Deilbh / Drawing Book [Lewis, Uig an Iar] [Glasgow]
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Leodhas [Lewis], Uig Glaschu [Glasgow]
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Cruth na Tìre / Landscape Features [Lewis, Uig an Iar] [Glasgow]
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis, Uig an Iar] [Glasgow]
Maorach / Shellfish Lewis, Uig an Iar Leòdhas [Lewis], Uig an Iar, Crabhlastadh [In other questionnaires: Glasgow]
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis, Uig an Iar] [Glasgow]
Mòine / Peat-Working [Lewis, Uig] [Glasgow]
Nàdur an Duine / Personality Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig Glasgow
Caoraich / Sheep Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Caoraich / Sheep [Lewis, Uig an Iar] [Glasgow]
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Obair na Clòimhe / Wool-Working Leòdhas [Lewis], Uig an Iar Glaschu [Glasgow]
Measgaichte / Miscellaneous Islay Glasgow
Biadh is Deoch / Food and Drink Islay [Glasgow]
Pìobaireachd / Piping Uibhisteach [Uist] Glasgow, Broomhill
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Glasnakille
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Glasnakille
Measgaichte / Miscellaneous Glen Lyon
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Glen
Measgaichte / Miscellaneous Glendale
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Gobhaig (Govig on the slips)
Measgaichte / Miscellaneous Assynt (Mr MacRae) and Achiltibuie (Mrs MacRae) Sutherland, Golspie
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Golspie
Measgaichte / Miscellaneous Kershader [Lewis, South Lochs], Gravir
Measgaichte / Miscellaneous Kershader Lewis, S. Lochs, Gravir
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], S. Lochs, Gravir
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], [S.] Lochs, Gravir
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grèinatobht [Grenitote]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay, Cnoc Cuidhein [Knockquien]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay
Mòine / Peat-Working North Uist, Grimsay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay, Gearradh Dubh
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay, Gearradh Dubh
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Grosebay
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Harlosh
Biadh is Deoch / Food and Drink Harris, Ardvey
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Ardvey
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Borisdale
Maorach / Shellfish Cluer
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Cluer
Cruth na Tìre / Landscape Features Na Hearadh [Harris], Cluer
Nàdur an Duine / Personality Na Hearadh [Harris], Cluer
Sìde / Weather Harris, Horgabost or Harris, Kyles Stockinish Harris
Àiteach / Agriculture Na Hearadh [Harris], Finsbay
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Finsbay
Biadh is Deoch / Food and Drink Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Crodh / Cattle Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Eathraichean / Boats Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Faireachdain / Senses Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Cruth na Tìre / Landscape Features Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Mòine / Peat-Working Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Sìde / Weather Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
Coltas an Duine / Personal Appearance Na Hearadh [Harris], Horgabost
Faireachdain / Senses Na Hearadh [Harris], Horgabost
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Horgabost
Measgaichte / Miscellaneous [Harris], Leverburgh, Kintulavaig
Togail Bhàtaichean / Boat-Building Harris, Kyles Stockinish
Iasgach an Sgadain / Herring-Fishing Harris, Kyles Stockinish
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Harris, Kyles Stockinish
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Kyles Stockinish
Togail Bhàtaichean / Boat-Building [Harris], Leverburgh
Coltas an Duine / Personal Appearance [Harris], Leverburgh
Cruth na Tìre / Landscape Features [Harris], Leverburgh
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Leverburgh
Measgaichte / Miscellaneous Harris
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Rodel
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scarista Post Office
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Taransay Na Hearadh [Harris], Seilebost
Maorach / Shellfish Taransay Harris, Seilebost
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Harris, Sgarastamhor
Maorach / Shellfish Harris, Sgarastamhor
Nàdur an Duine / Personality Harris, Sgarastamhor
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Sgarastamhor
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous Harris
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, Heylipool [sic]
Biadh is Deoch / Food and Drink [Ross-shire] Hilton
Nàdur an Duine / Personality [Ross-shire] Hilton
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Hoghagearraidh [Hougharry]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Iollathraigh [Illeray]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Iollaraigh [Illeray]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Iollaraigh [Illeray]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Iollathraigh [Illeray]
Measgaichte / Miscellaneous Strontian Inverness-shire, Invergarry
Measgaichte / Miscellaneous Strontian Inverness-shire, Invergarry
Measgaichte / Miscellaneous Kinlochourn Inverness-shire, Invergarry
Measgaichte / Miscellaneous Invermoriston Inverness-shire, Invermoriston
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay Inverness
Measgaichte / Miscellaneous Inverness
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Embo Inverness
Measgaichte / Miscellaneous Applecross Inverness
Measgaichte / Miscellaneous Inverness (Gaelic Supervisor)
Measgaichte / Miscellaneous Back Inverness
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Iochdar
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Iona
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Irish Cove
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Irish Cove
Nàdur an Duine / Personality Skye [Glasgow], Jordanhill
Measgaichte / Miscellaneous Applecross, Kenmore
Measgaichte / Miscellaneous Arisaig Perthshire, Kenmore
Measgaichte / Miscellaneous Harris Kenmore
Obair na Clòimhe / Wool-Working Lewis, Keose
Measgaichte / Miscellaneous [Strathglass] Inverness, Kessock, Charleston
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Kildonan
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Dornie, Kilillan
Measgaichte / Miscellaneous Killearn
Measgaichte / Miscellaneous Lochtayside Perthshire, Killin
Crodh / Cattle Kill-Fhinn Perthshire, Killin
Measgaichte / Miscellaneous Perthshire, Killin
Measgaichte / Miscellaneous Perthshire, Killin
Measgaichte / Miscellaneous Perthshire, Killin
Measgaichte / Miscellaneous Kilmaluag Skye, Kilmaluag
Measgaichte / Miscellaneous Carradale area Argyll, Carradale, Kilmichael Farm
Measgaichte / Miscellaneous Kilmorack Inverness-shire, Kilmorack
Measgaichte / Miscellaneous North Uist North Uist, Bayhead, Claddach Knockline, Kilmore
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Kilmuir
Measgaichte / Miscellaneous Arisaig Kingussie Old People’s Home
Measgaichte / Miscellaneous Drumguish, by Kingussie Inverness-shire, Kingussie
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Kinlochbervie
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Knockintorran
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Carinish, Cnoc Cuidhein [Knockquien]
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, [Carinish], Cnoc Cuidhein [Knockquien]
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Kyleakin
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Bayhead, Kylis
Measgaichte / Miscellaneous Blackburn, near Glentarff Inverness-shire, Fort Augustus, “Kyltra”
Measgaichte / Miscellaneous Glenlyon Perthshire, Loch Tay, Lawers
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], S. Lochs, Lemreway
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Lewis], Leurbost [Lewis], Leurbost
Mòine / Peat-Working Lewis, Lochs, Leurbost
Muileann Lochlannach / Norse Mill [Lewis], Leurbost
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Leverburgh Harris, Leverburgh
Measgaichte / Miscellaneous Lewis
Measgaichte / Miscellaneous Lewis
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [Lewis], Dail a Tuath or [Lewis], Suaineabost [Swainbost] or [Lewis], Lional Lewis
Measgaichte / Miscellaneous Lewis
Measgaichte / Miscellaneous Lewis and Uist Lewis and Uist
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Leodhas [Lewis], an taobh siar
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Lewis], Arnol, Bragar and Uigen
Maorach / Shellfish Lewis, Port of Ness, Lionel
Mòine / Peat-Working Lewis, Port of Ness
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Port of Ness, Lionel
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochcarnan
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochcarnan
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochcarnan
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochcarnan
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Lochcarnan
Measgaichte / Miscellaneous Applecross Ross-shire, Lochcarron
Measgaichte / Miscellaneous Locheport North Uist, Locheport
Measgaichte / Miscellaneous Tiree? North Uist, Locheport
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Locheport
Measgaichte / Miscellaneous North Uist North Uist, Locheport
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Lochportan
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Poolewe, Londubh
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Sollas, Malagleit [Malaglate]
Measgaichte / Miscellaneous Stornoway, Melbost
Measgaichte / Miscellaneous Melvaig
Measgaichte / Miscellaneous Milngavie
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Milton
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Milton
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Milton
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Dornie, Morvich
Measgaichte / Miscellaneous Argyll, Tarbert, Muasdale
Measgaichte / Miscellaneous Benbecula, Muir of Aird
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Muir-of-Ord
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing An Ros Muileach [Ross of Mull] Muile, Bùn Easain [Mull, Bunessan]
Caoraich / Sheep Ross of Mull [Mull], Ross of Mull, Creich
Measgaichte / Miscellaneous Mull
Crodh / Cattle Mull, Bunessan, Ardtun or Mull, Tobermory Mull
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants Mull, Bunessan, Ardtun, Knockan or Mull, Burg or Mull, Tobermory or Mull, Bunessan, Taoslainn Mull
Measgaichte / Miscellaneous Mull
Measgaichte / Miscellaneous Mull
Coltas an Duine / Personal Appearance Muile (ceann a tuath) [Mull (the north side)] Muile, Tobar Mhoire [Mull, Tobermory]
Sìde / Weather Mull, Tobermory Mull, Tobermory, Cnoc na Sgillinn
Measgaichte / Miscellaneous Mull
Measgaichte / Miscellaneous Mull [see below for details]
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Ness
Measgaichte / Miscellaneous Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
Crodh / Cattle Inverness-shire, Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Inverness-shire, Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Inverness-shire, Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
Measgaichte / Miscellaneous [Inverness-shire, Nethy Bridge] Inverness-shire, Nethy Bridge
Measgaichte / Miscellaneous [Inverness-shire, Nethy Bridge] Inverness-shire, Nethy Bridge
Caoraich / Sheep Inverness-shire, Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
Obair na Clòimhe / Wool-Working Inverness-shire, Nethy Bridge Inverness-shire, Nethy Bridge
Measgaichte / Miscellaneous North Argyll
Measgaichte / Miscellaneous Invergarry, North Laggan
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] North Uist, Lochmaddy
Measgaichte / Miscellaneous North Uist
Measgaichte / Miscellaneous North Uist
Measgaichte / Miscellaneous North Uist
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Northbay
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Northbay
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Northton
Measgaichte / Miscellaneous Oban
Mòine / Peat-Working Ratharsaireach [Raasay] An t-Oban [Oban]
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Kinlochbervie, Oldshoremore
Measgaichte / Miscellaneous Paisley
Measgaichte / Miscellaneous Uibhist a Tuath [North Uist] [Glasgow], Partick
Mòine / Peat-Working South Uist, Peninerine
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Peninerine
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Peninerine
Measgaichte / Miscellaneous Arran, Pirnmill
Crodh / Cattle [Arran] Arran, Pirnmill
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Arran, Pirnmill
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Arran, Pirnmill
Caoraich / Sheep [Arran] Arran, Pirnmill
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Arran] Arran, Pirnmill
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Polbain
Measgaichte / Miscellaneous Islay Islay, Port Charlotte
Measgaichte / Miscellaneous Port Charlotte Islay, Port Charlotte
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Port Charlotte
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Port Charlotte Islay, Port Charlotte
Measgaichte / Miscellaneous Islay Islay, Port Wemyss
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Port Wemyss
Measgaichte / Miscellaneous Port Wemyss Islay, Port Wemyss
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Durness, Laide, Portnacon
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Portree
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Portree
Maorach / Shellfish An t-Eilean Sgiathanach, Portrìgh [Skye, Portree]
Mòine / Peat-Working An t-Eilean Sgiathanach, Portrigh [Skye, Portree]
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Portree
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Portree
Measgaichte / Miscellaneous Elgol Skye, Portree
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Portskerra
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Portskerra
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Portskerra
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point, Portvoller
Measgaichte / Miscellaneous Prestwick
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Quidinish
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Quidinish
Measgaichte / Miscellaneous Raasay
Measgaichte / Miscellaneous Raasay
Measgaichte / Miscellaneous Raasay
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Rear Christmas Island
Measgaichte / Miscellaneous Romasdal
Measgaichte / Miscellaneous Ross of Mull
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Durness, Sangomore
Mòine / Peat-Working Inbhirnis [Inverness – most probably meant as the county] Na Hearadh, Scalpaidh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Iasgach an Sgadain / Herring-Fishing [Harris], Scalpay
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous [Harris], Scalpaigh [Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous [Harris], Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous [Harris], Scalpaigh [Scalpay]
Coltas an Duine / Personal Appearance Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous [Harris], Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay]
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous Scarista Harris, Scarista
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scarp
Measgaichte / Miscellaneous School of Scottish Studies
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Scolpaig
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Bays Harris, Seilebost, P.O.
Measgaichte / Miscellaneous Stockinish Harris, Seilebost, Post Office
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Sgir Dhubh
Maorach / Shellfish Isle-of-Lewis, Shawbost
Mòine / Peat-Working Lewis, Shawbost
Measgaichte / Miscellaneous Arran Arran, Shiskine
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial [Lewis], Siabost
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [Lewis], Siabost
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Lewis], Siabost
Mòine / Peat-Working Harris, Tarbert
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Bettyhill, Skerray
Measgaichte / Miscellaneous Skye
Measgaichte / Miscellaneous Skye
Measgaichte / Miscellaneous Skye
Measgaichte / Miscellaneous Skye North Uist [on AJ Smith’s slips]
Measgaichte / Miscellaneous Skye
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Sleat
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Sleat, Duisdale School
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Smerclete
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Sollas
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Sollas
Measgaichte / Miscellaneous Coll, Sorrisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Boisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Boisdale
Àiteach / Agriculture Ross and Cromarty, Lewis Lewis, Barvas, South Bragar
Crodh / Cattle [the questionnaire gives Ross-shire but it is most probably meant as the county not origin] Lewis, [Barvas,] South Bragar
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [the questionnaire gives Ross-shire but it is most probably meant as the county not origin] Lewis, Barvas, South Bragar
Caoraich / Sheep [the questionnaire gives Ross and Cromarty but it is most probably meant as the county not origin] Lewis, Barvas, South Bragar
Measgaichte / Miscellaneous [South Uist], South Glendale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Glendale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Glendale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, South Lochboisdale
Measgaichte / Miscellaneous Glasgow/South Uist? or South Uist, Kildonan or South Uist, Garrynamonie or South Uist or Skye, Bernisdale South Uist
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] Southend
Measgaichte / Miscellaneous Spean Bridge
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Staffin
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Staffin
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Staffin
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Staffin
Maorach / Shellfish An t-Eilean Sgitheanach, Stafainn [Skye, Staffin]
Mòine / Peat-Working An t-Eilean Sgitheanach, Stafainn [Skye, Staffin]
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Stein
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Stilligarry
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Stoneybridge
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Stoneybridge
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Stoneybridge
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, Stoneybridge
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Uig, Valtos [Lewis], Stornoway
Uidheamachd Eich / Horse Harness [Lewis], Stornoway
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway]
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway]
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway]
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Stornoway
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Stornoway
Measgaichte / Miscellaneous Harris [?] Ross-shire, Gairloch, Strath
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Gairloch, Strath
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Strath
Measgaichte / Miscellaneous Strathtummel
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland [see below]
Measgaichte / Miscellaneous Ness Lewis, Ness, Swainbost
Measgaichte / Miscellaneous Swainbost [Lewis], Ness, Swainbost
Measgaichte / Miscellaneous [Ness] [Lewis], Ness, Swainbost
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Swainbost
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Bettyhill, Swordly
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Sydney Forks
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Sydney Forks
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Cape Breton, Sydney
Measgaichte / Miscellaneous Canada, Sydney
Crodh / Cattle Geàrrloch [Gairloch] Tain
Caoraich / Sheep Geàrrloch [Gairloch] Tain
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Talmine
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Talmine
Mòine / Peat-Working [Taransay] Siorrach Àr, Cille Chaonaig [Ayrshire, Kilwinning]
Measgaichte / Miscellaneous [Kintyre, Tarbert] Edinburgh
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Tigharry
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Tigharry
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Tigharry
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Tigharry
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Tiriodh [Tiree] (Rugadh Daibhidh ann an Glaschu ach chaidh a thogail ann an Tiriodh bho’n a bha e trì bliadhn’ a dh’aois.) Eilean Thiriodh, Bail’ a’ Phuill [Tiree, Balephuil]
Àiteach / Agriculture Tiree Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill (Barrapol) [Tiree, Barrapol]
Crodh / Cattle Tiree Isle of Tiree, Barrapol
Coltas an Duine / Personal Appearance Tiriodh [Tiree] Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill [Tiree, Barrapol]
Eòin Thiriodh / Birds of Tiree [Tiree] [Tiree, Barrapol]
Faireachdain / Senses Tiriodh [Tiree] Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill [Tiree, Barrapol]
Caoraich / Sheep Tiree Isle of Tiree, Barrapol
Sìde / Weather Tiree Isle of Tiree, Barrapol
Measgaichte / Miscellaneous Tiree, [Caolas? – one slip]
Measgaichte / Miscellaneous Uig, Lewis Tiree
Measgaichte / Miscellaneous Tiree
Measgaichte / Miscellaneous Tiree
Measgaichte / Miscellaneous Skye Tiree
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Tiree, Scarinish]
Measgaichte / Miscellaneous Tiree
Measgaichte / Miscellaneous Tiree (?)
Maorach / Shellfish [Mull], Tobermory
Measgaichte / Miscellaneous Stratherricis Inverness-shire, Tomich, Hilton Cottage
Crodh / Cattle [Islay, Ballygrant] [Islay, Ballygrant] Tomnafeannaig
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [in the card index: Islay, Ballygrant] [the questionnaire gives Earraghaidhiell but it is most probably meant as the county not origin] Ile, Baila Ghrain, [Islay, Ballygrant], Tomnafeannaig
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests [in the card index: Islay, Ballygrant] [Islay, Port Askaig], Tomnafeannaig
Caoraich / Sheep [Islay, Ballygrant] [Islay, Ballygrant] Tomnafeannaig
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Ballygrant Islay, Port Askaig, Tom-na-Feannaig
Obair na Clòimhe / Wool-Working [in the card index: Islay, Ballygrant] [the questionnaire gives Argyll but it is most probably meant as the county not origin] Islay, Ballygrant, Tomnafeannaig
Measgaichte / Miscellaneous Coigach Sutherland, Lochinver, Torrbreck
Measgaichte / Miscellaneous Tummel and Rannoch
Measgaichte / Miscellaneous Uig Lewis, Uig, Meavaig, Post Office
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig Lewis, Uig, Meavaig, Post Office
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig
Measgaichte / Miscellaneous Uig Lewis, Uig, Valtos
Measgaichte / Miscellaneous Vatersay
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, West Kilbride
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, West Kilbride
Measgaichte / Miscellaneous South Uist, West Kilbride
Measgaichte / Miscellaneous West Lewis [the location given on the slips] Ross-shire, Garve, Lochluichart
Measgaichte / Miscellaneous
Àiteach / Agriculture [Arran? see the comment under 3]
Eòin / Birds
Togail Bhàtaichean / Boat-Building
Crodh / Cattle
An Eaglais / Ecclesiastical Terms
Iasgach / Fishing
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous [various]
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous
Measgaichte / Miscellaneous [see below]
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Harris? – cf. ‘Taigh Croitear anns na Hearadh – an taigh anns an do rugadh mi.’] Harris
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings
Sìde / Weather
Àiteach / Agriculture South Uist Stockbridge
Measgaichte / Miscellaneous
Mòine / Peat-Working
Measgaichte / Miscellaneous Uist
Measgaichte / Miscellaneous [see below]
^ Return To Top ^