Cruth na Tìre / Landscape Features

Informant(s)
Name
Roderick MacDonald
Age
mu [about] 80
Location
Na Hearadh [Harris], Cluer
Mountains, hills
uamhcave.
sàil na beinnebonn na beinne.
gualainn beinne
tomancnoc beag iosal.
frìth na beinnelarge expanse of hills.
màsiochdar na beinne.
gearraidhenclosure, also ‘buaile’ – like [sic].
coirecorrie.
meallhill that interrupts view.
leobasmall patch like a feannag.
taomadhturning, digging.
gilgulley far a bheil abhainn cas.
cleiteclaidhaich beinn os [?] a bheil lag.
sliabhfar a bheil feur fada a fas am measg an fhraoich.
sniabhpass.
grobanpoint on top of a hill, jutting out.
faobhar na beinneoutline of a hill.
adhaigh
Moorland features
dìgbog.
boglach
suil-chruthaichswamp.
oir feallfine sand on the hillocks.
lònbogs.
tobhainaccessible ledge.
pallainaccessible ledge.
beallach
cul-cinn[?] for grazing, common grazing.
bearradhsloping bank.
briallachwet swamp patch – small.
abhoinnboglach mor.
Coastal features
bàghopen bay.
geoghadeeper narrower bay.
rubhapoint.
sgeirrock in sea.
boghalarger than sgeir [q.v.].
òbsame as bay.
acarsaidanchorage.
bearradhcliff.
garralachtalamh creagach.
talamh corrachrocky precipitous ground.
camus“camus a roideadh” – mar uamh a tighinn a staigh ann an cladach.
gobpoint.
sronpoint.
lòinbàgh tana.
molshingle.
gloraigean
làcaraidground swell.
onfhodhswell.
bragairelangadal briste.
feamainn chìreanshort and thin seaweed, used to boil it for cow.
tiath chladachbetween high water mark agus feur.
an aigealgrunn na mara.
Rivers, burns
alltabhainn bheag chumhang.
sruthflow of a river.
linnebonn na h-aibhne, where it goes out to sea.
easwaterfall.
steall
abhainn na gàire ghealabhainn a leum, in spate.
lochan
lodana very small pool, smaller than pollag [q.v.].
pollagsmall pool.
glupapond.
sruthan
boinealaichtrickle of water.
srithanon beach.
fuaranwell.
gàiraich nan tonnsound of sea.
tha i na griosaicha storm, hurricane.
Different types of beach
Sea-pools
frioghanTha frioghan air a mhuir – quick, short wave.

© DASG
^ Return To Top ^