< Back

Jim Charlie reminiscing about Barra Ancestry

  • Agallamh / Interview - Àrach an fhiosraiche & Creideamh / Upbringing & Religion
  • Agallamh / Interview - Mar a thàinig a shinnsearan à Barraigh / Emigration
  • Agallamh / Interview - Mar a dh’ionnsaich e a’ Ghàidhlig / Learning Gaelic
  • Agallamh / Interview - Comunn Ghàidhealach Chaitligeach Chanada
  • Agallamh / Interview - Barrachd mun Urr. MacEadhmuinn
  • Sgeulachd / Story - Sgeulachd a Chuala e aig Anna NicIain (Annie Johnston)
  • Sgeulachd / Story - Dealbh-cluich Whisky Galore! (Tight Little Island)
  • Briathrachas / Terminology - Mùgan / Senseless Young Boy
  • Agallamh / Interview - Ùrnaigh / A Prayer.
  • Òraid / Speech - Beannachd Leibh do Aonghas / Farewell Speech for AJ
Contact us about this item
Location:
Cape Breton
Year:
1971
Language(s):
Gaelic
Fieldworker:
AJ Smith
Contributors:
Jim Charlie MacNeil
Transcription By:
Eilidh Cormack
Info:
Reminiscences about Barra ancestry, his upbringing, learning Gaelic and Comunn Ghàidhealach Chaitligeach Chanada (The Scottish Catholic Society). Also includes a farewell speech to Aonghas Mac a' Ghobhainn.
Keywords:
conversation
Additional Info:
L-R Joe Gillis, AJ Smith, Jim Charlie MacNeil & Rev C. W. MacDonald

L-R: Joe Gillis, AJ Smith, Jim Charlie MacNeil & Rev. C. W. MacDonald

Picture courtesy of the Beaton Institute.

< Back