< Back

Stories of life on Harris

Contact us about this item
Location:
Horgabost, Harris
Year:
1998
Language(s):
English, Gaelic
Fieldworker:
Tracy Chipman
Contributors:
Donald MacDonald
Info:
Local stories on singing, waulking Harris Tweed, housing, Halloween, Christmas, Hogmanay, peat-cutting, fishing, birth and death customs, courting, second sight, the evil eye and ghosts. Songs: Seann Dhuin’ Cha Ghabh Mi Idir; Mo Nighean Donn hò gù; Tha Fìdhlear air an Fhidill; Chì Mi ’n Tìr, Bu tu mo Nigheann Donn Bhòidheach; Nìghneag a’ Chùil Dhuinn.
Keywords:
conversation song story
Additional Info:
"Tha mi toilichte gu bheil daoine a' gabhail ùidh anns na sgeulachdan agus anns na h-òrain. Chan eil mòran beò an-diugh aig a bheil cuimhne air na rudan seo." Donald MacDonald
< Back