< Back

Stories, Premonitions and Customs from East Geirinish

Contact us about this item
Location:
East Geirinish, South Uist
Year:
1996, 1998, 2004
Language(s):
English, Gaelic
Fieldworker:
Tracy Chipman
Contributors:
Mary MacRury
Info:
Local stories about apparitions (sluagh), Viking graves, black magic, the evil eye, religion and tragedies from 2004. Also stories from 1996 about the kidnapping of a witch, crofting, education, holidays, genealogy, second sight and premonitions. In 1998 she has stories about kidnapping, sailing, marriage, fairies, storytelling traditions, beliefs and customs on the island. Stories also include: ‘The Shieling of the One Night’ (Cnoc na h-Àirighe in Uisinis), ‘The Shieling of the Hollow’ (Àirigh an t-Sluic) and the origins of Loch ’ic Eachainn.
Keywords:
conversation story
Additional Info:
“Tha e air a bhith cho snog Nana a chluinntinn ag innse na sgeulachdan seo. Bha sinn uile – na co-oghaichean – measail air a bhith anns a’ chaolas còmhla ri Nana. Tha deagh chuimhne againn air a’ ghaol a bha aice oirnn agus na sgonaichean agus na pancakes aice! ’S e Gàidhlig a bhiodh sinn a’ bruidhinn ri Nana fad an t-siubhail.” – Iona NicRuairidh, ogha Màiri (Mary’s grand-daughter)
< Back