Brath Thugainn

Faodar brath a chur gu sgioba Sheanchais an seo:

Dr Sìm Innes
Seanchas: Global Gaelic Jukebox
Ceiltis is Gàidhlig
Oilthigh Ghlaschu
Glaschu
G12 8QQ
Alba

Sim.Innes@glasgow.ac.uk

Dr Barbara Hillers
Seanchas: Global Gaelic Jukebox
School of Irish, Celtic Studies and Folklore
University College Dublin
Newman Building
Belfield
Dublin 4
Éirinn

barbara.hillers@ucd.ie