Fáilte

Fáilte

Is comharthionscadal nua taighde é Seanchas: The Global Gaelic Jukebox. Is é bunaidhm an tionscadail deiseanna a chruthú a ligfidh don phobal teacht go héasca ar thaifeadtaí eitneagrafaíocha fuaime agus físe i nGàidhlig na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, den chineál atá á chaomhnú faoi láthair i gcartlanna agus i bhforais éagsúla eile ar fud an domhain. Tá sé i gceist eolaire idirlín a chruthú de thaifeadtaí sa dá Ghaeilge, go háirithe iad siúd a bhaineann le béaloideas agus le heitneolaíocht na nGael in Albain, in Éirinn agus in áiteanna eile nach iad.

Is iad an Dr Sìm Innes, Léachtóir le Ceiltis agus Gàidhlig in Ollscoil Ghlaschú, agus an Dr Barbara Hillers, Léachtóir le Béaloideas na hÉireann i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, stiúrthóirí Seanchas. Tá an tionscadal á mhaoiniú go fial ag Colmcille, ar comhphartaíocht é idir Bòrd na Gàidhlig agus Foras na Gaeilge. Tá maoiniú breise curtha ar fáil ag Ollscoil Ghlaschú.

Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil leis an Dr Sìm Innes ag Sim.Innes@glasgow.ac.uk nó leis an Dr Barbara Hillers ag barbara.hillers@ucd.ie Chuirfí fáilte freisin roimh shonraí bailiúchán fuaime Gaeilge nach bhfuil eolas forleathan orthu, ach ar chóir iad a chlárú faoin tionscadal seo.