Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
various
Notes
  • [NOTES: two informants named: D. Thormoid and Mrs P. MacDonald, Applecross, 1967. On the first two pages most items attributed to either A or H, which probably refers to two informants (or two locations?).]
feannadhstripping. (H)
barradh(A)
poll-monadh(H)
bac-moine(A)
1. barr-fhad(H, A)
2. dubh-fhad(H, A)
3. carcaire(H) (corr-fhad? A)
caibe-làir(H)
iarann-mònadh(H)
torsgian(A)
sgaoileadh
gàrradh air bial a’ bhac(H)
pìlichean air bial a’ bhac(A)
dà fhàd is caoran(H)
mòine ruadh
mòine dhubh
mòine chruaidh
mòine chòsach
mòine phoiteach(A)
togail na mòine(A)
coileagachadh na mònadh(H)
rùghan Eireannach
coilleagsmall pile. (H)
grìomhadhbuilding the stack. (H) (A)
[cas]Tha mhòine air a cas bheag = ’sa choilleig. (H)
cléibh an eich
Cliabh
briagan
na staing(H) stoban air a’ mhullach.
[cabar]Co mhiod cabar a th’agad air a shon? (H)
slat (caol)(A)
iris(H, A)
Each
searrachfoal.
làirmare.
gearrangelding.
àigeachstallion. (H)
ga-muighe(A)
ga-meighe(H)
tadhdbelts around the head of horse. (H)
srianbridle. (H)
diallaidsaddle. (H, A)
stiorapstirrup.
strathair(H, A)
strap-druma
na h-amaillshafts; swingle-trees.
a’ bhriogais(H, A)
Crann
stoccutting the ground. (H)
sgianabove ‘stoc’. (H)
soc(A)
cultair(A)
làmhan(H, A)
bòrd(H, A)
bonn a’ chruinn(H)
liabag(H)
umhcsa(H)
umhcas(A)
triubhas(H) roe, iuchair.
mealg(H)
meilg(A)
Net
an druime gu h-àrd
an druim iochdar
an druime tarra?(Kishorn, Lochcarron)
sòl-rop
an snàth beartachdainntying on the ropes.
crocair
àrcaichean(older people)
mogullmesh.
na géibhealsropes at end of net.
bollabuoy.
pocanan
botaill
lìon-grunna
lìon-sgadan / rionnach
breac-lìn
tramail
Lìon-beag
an druim
an farslamaneadar an druim ’s an dubhan.
sgùile, sgùilean
Eathar
geola
an druim
an stem
na tobhtaichean
na ceannachraganceangal an tobhta ri cliathach an eathar.
an sguite / sgut
am bial-mór
putagan
bac
stringer
na h-aisnean
na reanganribs.
fàsagplug.
Ramh
leasgananprotection against thole-pins.
liagh
lunnancur fo’n an eathar ’na tarraing.
cruaidhstone anchor.
taoman
spùidsear(D. Thormoid)
deireadh-màsblunt stern.
iarann ris an druim
iarann-stiùrach
locairlocker.
maidean-ùmhlair
mòradhmooring.
sgreidheadh
triasgadhcracking with dryness.
socadhsoaking. (N. Applecross)
soltadhsoaking (N. Applecross)
Eathar mór
an duin’-iarainnline-hauler.
feandaireanfenders.
ailmhelm.
botaigboot-hook.
cromaggaff.
a’ siabadhfishing with rod.
a’ dorghach
a’ creagach
na sìlicheanspinners.
a’ breacach
biathadhbait.
maghairislands.
am bradan leathainnhalibut.
turbaidturbot.
an cudaige, an saoidhean, an t-umhcas
sgleotagan(Lewis) fliuthagan beaga.
lugaislugworm.
an cnòdangurnet.
an cnàmh-rionnachhorse-mackerel.
bànagsea-trout.
bradansalmon.
geadaggrilse or pike?
geadais?
muc-creige (creagag)wrasse.
griasaicheyoung monk-fish.
mac-làmhaismonk-fish.
claoidheag[kl[əi]ɑk]
donnaganlike little ling (inshore).
casgag-thràghadstarfish.
magansea-urchin.
muir-tiachdaidhjellyfish.
trailleforked hake?
an dalag gharbh
an dalag mhìn
a’ bhiorachspiked dog-fish.
canaporpoise.
a’ mhuc-bhiorachdolphin.
an leumadairdolphin.
rònseal.
cearbanachlarge shark.
muc-mharawhale.
Maorach
giomach
crùbag
partan
partan-tuathal
deimhseag[dɛ̃ʃɑk] crabs with flat, broad claws.
faochagan
gilleachan fionn
conphocan(Skye: cnògan.)
slige-chreachan
muisgeannan
coilleagan
muasgan(Balachul.: mùsgan.)
beàrnaichlimpets.
eisiroyster.
ìghneachan(N. Applecross) magan (asthma).
Feamainn
liaghaglarge-leafed seaweed.
barrochc
barr a’ stamh
an fheamainn dubh
duileasg
màthair an duilisg
feamainn chirean
gilemalungtangle.
meilsean[mɛ̃iʃɑn] thicker tangle.
deargadan a’ chladaich
sanndagansand-eels (sìol).
sùlaire is guga
arspag
faoileagan dubha
stearnantern.
corra-sgridheach
sgarbhcormorant.
brìdeanoyster-catcher.
fulmairefulmar.
fasgadairfollows other birds till they drop what they’ve got. Skua.
burrabhuchaillnorthern diver.
ducair
a’ ghearra bhreacdraoisean. (Rona)
a’ mhula-mhòiddab-chick? on sea seen before stormy weather. Very small birds.
guilbneachcurlew.
giadhgoose.
a’ chearc-uisgepeewit?
a’ chearc-fhraoichgrouse.
féasin[?] pheasant.
coileach-dubhblackcock.
coileach-coillecapercaillie.
mart-marbhaidhbeef-cow.
toirebit (brace).
[adag]“Dà spot dhubh air an adag ’s earball fad’ air a’ chaoiteag.”
an garbhanachJerusalem haddie.
suil-òrsmall fish, golden eye?
sgait-mhìn
sgait-gharbh
falmarhake.
fabhfagan[fɤ:fɑkən] squids (sùil-an-tòin).
giobarnachoctopus. (Lewis)
an t-snàthadaglittle bird that accompanies cuckoo.
prìobag“Bidh sin prìobag dhut.” – That will cost you something. Mrs P. MacDonald, Applecross, 1967.

© DASG
^ Return To Top ^