Query history
No. Query     (Show in CQP syntax) Restriction Hits Date
1%C3%A8iginn-02018-09-24 23:59:49
2[word="Cainmeag"%c]-02018-09-24 23:59:39
3[word="tarsainn"%c] [word="orra"%c]-22018-09-24 23:58:45
4a%20bheil%20clann%20agad%3F-02018-09-24 23:58:36
5%5Bword%3D%22agus%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Not an Orchid or 292prompt
Run error2018-09-24 23:58:14
6[word="fharpais"%c]-172018-09-24 23:57:53
7%5Bword%3D%22dlighear%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:57:47
8%5Bword%3D%22sam%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:57:23
9[word="tha"%c]Textual restrictions:
Short Title: Carmina Gadelica Vol 2
882018-09-24 23:56:30
10[word="an%20ainm%20an%20%C3%A0igh"%c]-02018-09-24 23:56:18
11[word="chuala"%c] [word="mi"%c] [word="fuaim"%c]-202018-09-24 23:55:39
12%5Bword%3D%22chaisteil%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:55:32
13mar%20ch%C3%AC%20thusa%20iomchaidh-02018-09-24 23:51:04
14%5Bword%3D%22misgearan%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:50:52
15cur%2Ban%2Baire-02018-09-24 23:50:39
16a%20h-uile%20na%20r%C3%ACgh%20air%20an%20stairseach-02018-09-24 23:50:18
17cha%20ghabh%20e%20cunntas-02018-09-24 23:49:35
18[word="bhad"%c]-3452018-09-24 23:49:26
19[word="agus"%c]Textual restrictions:
Short Title: Not an Orchid or Nuadh Orain Ghailach
372018-09-24 23:49:24
20aig%20amannan%20s%C3%B2nraichte-02018-09-24 23:49:23
21[word="muineal"%c]-2292018-09-24 23:48:23
22ch%C3%A8ile-02018-09-24 23:48:00
23an%20t-aon%20taobh%20seach%20taobh-02018-09-24 23:47:37
24[word="crìoch"%c] [word="àraidh"%c]-132018-09-24 23:45:22
25[word="tighinn%20gus%20cuideigin%20a%20chuideachadh"%c]-02018-09-24 23:44:05
26a-mach%20gun%20tug%20e-02018-09-24 23:41:53
27%5Bword%3D%22bo%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:41:43
28chan%20urrainn%20dhomh%20fuireach%20nas%20fhaide-02018-09-24 23:41:09
29[word="bean"%c] [word="-"%c] [word="shith.*"%c]-112018-09-24 23:41:04
30[word="thug tu am math às"%c]-02018-09-24 23:40:51
31[word="fathast"%c]-20702018-09-24 23:40:48
32[word="bídeach"%c]-02018-09-24 23:40:34
33[word="aig an aon àm"%c]-02018-09-24 23:40:30
34[word="mar"%c] [word="dhoctair"%c]-02018-09-24 23:40:29
35[word="leatsa"%c]-4292018-09-24 23:40:26
36[word="a"%c] [word="dhearbhadh"%c]-6842018-09-24 23:40:20
37[word="Òbanach"%c]-12018-09-24 23:39:11
38%5Bword%3D%22seas.%2A%22%25c%5D %5Bword%3D%22as%22%25c%5D %5Bword%3D%22leth%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:38:15
39[word="dèiseag"%c]-12018-09-24 23:37:28
40[word="g%C3%A8adh"%c]-02018-09-24 23:37:19
41[word="sòisealachd"%c]-12018-09-24 23:37:05
42[word="cuideachadh%20a%20thoirt%20do%20chuideigin"%c]-02018-09-24 23:36:59
43%5Bword%3D%22molach%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:36:04
44%5Bword%3D%22feum%22%25c%5D %5Bword%3D%22anns%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:35:45
45[word="bhigein"%c]-62018-09-24 23:35:28
46[word="a"%c] [word="gabhail"%c]-8422018-09-24 23:35:26
47[word="thilgeil"%c] [word="a"%c] [word="mach"%c]-92018-09-24 23:35:24
48[word="Slanaichte"%c]-12018-09-24 23:35:24
49[word="thoir%20an%20aire%20dhut%20fh%C3%A8in%21"%c]-02018-09-24 23:35:10
50uair%20san%20t-seachdain-02018-09-24 23:35:00
51[word="sagart"%c]-12002018-09-24 23:34:44
52air%2Bneo-02018-09-24 23:34:37
53%5Bword%3D%22buinteanas%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:34:30
54[word="dol%20an%20ceann%20do%20chosnaidh"%c]-02018-09-24 23:34:14
55[word="abairt"%c]-152018-09-24 23:33:38
56gu%20s%C3%ACorraidh%20buan-02018-09-24 23:31:59
57[word="comhradh"%c]-10402018-09-24 23:31:54
58[word="Gun"%c]-790252018-09-24 23:30:38
59[word="Gu"%c] [word="leanas"%c]-02018-09-24 23:30:24
60[word="Gu"%c] [word="bhitheas"%c]-02018-09-24 23:30:17
61[word="Gun"%c] [word="do"%c] [word="lean"%c]-142018-09-24 23:30:15
62[word="Tha"%c] [word="mi"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="smaoneachadh"%c]-02018-09-24 23:30:05
63[word="Leanas"%c]-24852018-09-24 23:30:05
64[word="Tha"%c] [word="mi"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="smaoineachadh"%c] [word="l"%c]-02018-09-24 23:30:04
65[word="brogach"%c]-1052018-09-24 23:30:03
66[word="Gun"%c] [word="lean"%c]-262018-09-24 23:29:57
67[word="Tha"%c] [word="mi"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="smaoineachadh"%c] [word="gun"%c] [word="l"%c]-02018-09-24 23:29:55
68[word="Tha"%c] [word="mi"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="smaoineachadh"%c]-362018-09-24 23:29:54
69[word="neo-iomchaidh"%c]-02018-09-24 23:29:51
70[word="tromadas"%c]-62018-09-24 23:29:44
71[word="talamhainn"%c]-232018-09-24 23:29:41
72thoir%20a-mach%20ort%21-02018-09-24 23:29:25
73%5Bword%3D%22duineigin%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:29:23
74%5Bword%3D%22cloiche%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:29:09
75br%C3%ACgh-02018-09-24 23:28:10
76[word="fhir"%c] [word="mo"%c] [word="chridhe"%c]-2522018-09-24 23:28:00
77thig%20air%20falbh%21-02018-09-24 23:27:59
78[word="blaom"%c]-12018-09-24 23:27:54
79[word="càin"%c]-1722018-09-24 23:27:45
80%5Bword%3D%22am%22%25c%5D %5Bword%3D%22bu%22%25c%5D %5Bword%3D%22mhath%22%25c%5D-Run error2018-09-24 23:26:47
81deoch-29962018-09-24 23:26:43
82[word=".*aice"%c] [word="l.*"%c]-582018-09-24 23:26:38
83deoch-29962018-09-24 23:26:26
84na%20cuir%20do%20ch%C3%B9l%20rium-02018-09-24 23:25:58
85thoir%20ionnsaigh-02018-09-24 23:25:31
86[word="peall"%c]-82018-09-24 23:25:29
87coimheach-3642018-09-24 23:25:08
88[word="crosgadh"%c]-32018-09-24 23:24:07
89[word="ruanach"%c]-52018-09-24 23:22:07
90[word="dunadd"%c]-22018-09-24 23:20:49
91[word="oidhche"%c] [word="dhiardaoin"%c]-62018-09-24 23:20:42
92[word="caidreabh"%c]-472018-09-24 23:20:28
93[word="chaidh"%c] [word="mi"%c] [word="far"%c]-492018-09-24 23:18:56
94[word="ion"%c]-5112018-09-24 23:16:53
95[word="f(h)?rega.*"%c]Textual restrictions:
Short Title: Gainmheach an Fhasaich
32018-09-24 23:16:41
96tha%20cabhag%20mh%C3%B2r%20air-02018-09-24 23:15:00
97tha%20cabhag%20mh%C3%B2r%20air-02018-09-24 23:14:40
98rudeigin%20a%20roinn%20na%20thr%C3%AC%20earrannan-02018-09-24 23:14:10
99[word="naoidhean"%c]-2922018-09-24 23:13:51
100Frangach-6222018-09-24 23:13:39
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb