Displaying extended context for query match in text 197
    

e fhèin ann .
 
( IAx ) .
 
i .
 
Tha an seanfhacal fhèin ann .
 
Mar as trice , tha durd a ' ciallachadh ' guth , facal ' ann an Gàidhlig Mhachair Rois , an aon rud ri dualchainntean eile , m .
 
e .
 
Cha tuirt e dùrd ' Cha tuirt e facal sam bith ' .
 
ÀITEAN IS LUCHD - ÀITEACHAIDH ( 124 ) Na ' Thilgean ' is na ' Piligean ' .
 
( ABh ) .
 
i .
 
Sluagh Bhaile a ' Chnuic .
 
Tha e coltach gur ann air atharrais na h - abairt higgledy - piggledy sa Bheurla a chaidh am far - ainm seo a dhèanamh agus gun robhar a ' cluich san aon àm ris an fhacal ' tilg ' , a ' toirt a chuimhne mar a tha cùl a ' bhaile air a chrioslachadh mun cuairt le cnuic ìosal .
 
( 125 ) Na Dubhain .
 
( ABh ) .
 
i .
 
Sluagh Bhaile a ' Chnuic .
 
' S ann air gnothaichean iasgaich a ' bhaile a thathar a ' dèanamh luaidh leis an fhacal ' dubhan ' .
 
( 126 ) Seanndlairean .
 
( ÙRx ) .
 

Powered by CQPWeb