Displaying extended context for query match in text 197
    

Bhìoball , coim .
 
Mata 12 , 45 , gum biodh

[TD 170]

diabhail air còmhnaidh a gabhail ann an daoine nan robh iad gan giùlan fhèin air dòigh a bha air leth crosta no coimheach .
 
( 104 ) Gu dè tha siud ach rud a dh ' fhàg a ' mhuir !
 
( ÙR ) Buinidh am fear seo ris mar a bhathas a ' creidsinn anns an t - seann saoghal gum biodh e an dàn do dhaoine àraid gun rachadh am bàthadh agus gun dol às idir aca .
 
Thathar a ' cur an cèill leis an abairt seo gu bheil an neach mun a bheilear a ' bruidhinn cho dona is nach gabhadh a ' mhuir fhèin e , fiù ' s nan robh e an dàn dha a bhith air a bhàthadh .
 
Bhathas a ' làn chreidsinn gun robh teaghlach ann am Baile a ' Chnuic dom b ' ainm Pàisteanach ( muinntir Patience ann am Beurla ) nach gabhadh am bàthadh a rèir dualchais seach gur ann de shliochd na maighdinn - mara a bha iad .
 
( 105 ) Itheadh e mo chac !
 
Siubhail is ith cac !
 
Siubhail is ith guail

Powered by CQPWeb