Displaying extended context for query match in text 197
    

Coim .
 
BG When lairds break carles get land ( Ramsay 1979 , 110 ) ; GM Er ny ard - gheiney hig ard - cherraghey ( Wood 1894 , àir .
 
17a ) .
 
X GNÀTHASAN - CAINNT AM FREASTAL ( 59 ) Eadar put is robh gheobh mise seachad e .
 
( IAx ) .
 
i .
 
Le bhith a ' putadh is a ' roiligeadh an aghaidh nì air choreigin ris a bheilear a ' strì , soirbhichidh le duine a dhèanamh .
 
Eadar put is robh tha thu glè mhath .
 
Thug Isbeil Anna an abairt seo dhomh mar mhìneachadh air a ' chiad tè .
 
Tha e follaiseach gur ann air gnàthas - cainnt sa Bheurla Ghallda a chaidh na dhà a stèidheachadh , faic Warrack 1988 , 433 ' putt and row , n .
 
“ great exertion ” ' .
 
Coim .
 
BG Atween putt and row I ' m no ' ill ava ( SND , 290 , eisimpleir à Siorrachd Chille Chuibeirt ) ; GÈ Ni seibhte air bith do bheith folamh ( Quiggin 1906 , 195 ) .
 
( 60 ) ' S searbh an bhreacan ( recte am brochan

Powered by CQPWeb