Displaying extended context for query match in text 21
    

mu chluasan - ' S ann Ceilteach a bha dhualchas , Fuil uasal nan sàr .
 
Bha Donny aig a ' chooker , ( 70 ) Bha e fuine bonnach leòmach , ' S gun thilg e dheth an t - aparan ' S a - mach gun d ' rinn e seòladh ; Bha is ' os cionn a ' mhansa ' S i ' g advance - adh mar an seabhag air ' S i blast - adh as a tòin Tein ' is ceò buidhe - bhàn .
 
Nuair bhuail i anns an locha , Rinn i brochan dheth bha fiadhaich - Gun thilg i suas na clachan às Na ' sradagan dhan iarmailt ; Ach ' s ann nuair chaidh e seachad ' S a bha ' n t - sreathail car air sìoladh A nochd na h - engineers ' S mu gach beul dath a ' bhàis !
 
B ' e rocket i , b ' e rocket i , B ' e rocket i ga - rìribh , * Ged dh ' fhalbh i far a ' mhachaire , Cha b ' fhada gus na thill i ; Sin far an robh starram Aig

Powered by CQPWeb