Displaying extended context for query match in text 101
    

mi fein an am Mheidh .
 
32 ' S Bodich bhidhan udlidh ' S holc hu fein , ' s holc do Mhuintir ' S ro olc Bean do Haidhe ; ' S cha ' n fear a Bean mhuintir 33 ' S cha doir bu mo Gheils an sail ' S cha neil innad fein ach Allabharich .
 
34 Sin nuair dherich ' n da Hriach , Le neart Chlaidh agus Sciadh Togadir an Talibh Tath Le ' n Tridhe ansa nuair sin .
 
35 Bimadich Buille o bheil Sciadh , ' S fuaim Clisniche ri Cliar Fuaim Laoin aig Gaoidh nan Gleann , Fu Scleo nan Curidh co tean .
 
36 Seachd oiche agus seach Lo , Hug iad an sa ' n imid Scleo , ' N Cean an teachda Lo , Cha bairde ' n Garibh air a Mhaoidh 37 Na Cuchulin a Ghaisge .
 
38 ' N Cean an teachda Lo Hug Cuchulin Beum dho , Scoilt e o Bhruan gu Bran An Scia Eugich Orridh .
 
39 A Choin Chulin ainnich Triach , Agamsa cha mhair mo Scia ; Ach aonna cheim Teiche noir na niar , Cha tug mi ribh ' s mi '

Powered by CQPWeb