Displaying extended context for query match in text 101
    

S buin leat gu luadh faoi Fhearais .
 
22 Ghaidh an sin na Mic Riodh , An ann Tidh Teridh gu fior ; Agus schuridh iad a Muidh , Don Treun - fear na fhianis .
 


[TD 4]

23 Ga ba Laoidh gach Fear dhiu sin , Na ' n Garibh Mac Stairn Star - iaclich ; Cha le ladh fear soir na Siar , Air asridh ghrian Lonair .
 
24 Sin nar huirt Brichgain gu Muadh , Mac Mhic Caribridh on Chraibh ruaidh ; Cia horidhe dhuit dul ad Luing , ' Shu gun gheil o Chuchulin .
 
25 Bheil aig Cuchulin Mac na Nighin A sgeile Glac innish gu fior a Bhrichgain ; 26 Cha neil aig Cuchulin Mac no Nighin , A sgile Glac , na Daltar Banni Brahid ; Na machd Dilis deo mhair , 27 Ach bansa leis Naoish an naidh , Bhrair Alidh as Ardain .
 
28 Frogair a Choin chulin chaoin Mheic Sedrigh so altich ' Le re bhairt Naois air a chean Air a chuid do d ' heribh Erin , 29 Ni ' n feara misi na Snios Nan fear , Laoich a cho Aois ; Ach dhinga Snios Ri Horr aigh Ceud

Powered by CQPWeb