Displaying extended context for query match in text 197
    

n .
 
“ great exertion ” ' .
 
Coim .
 
BG Atween putt and row I ' m no ' ill ava ( SND , 290 , eisimpleir à Siorrachd Chille Chuibeirt ) ; GÈ Ni seibhte air bith do bheith folamh ( Quiggin 1906 , 195 ) .
 
( 60 ) ' S searbh an bhreacan ( recte am brochan ) tha mo nighean ag ithe .
 
( ABh )

[TD 160]

' S e seo a thuirt pàrant mun phòsadh mì - fhortanach a bha air a dhèanamh aig nighean dha .
 
Tha e follaiseach nach e breacan ach brochan a bu chòir a bhith san abairt .
 
AN DÀN ( 61 ) Tha do eallach agad !
 
( IAx ) ' Tha do thrioblaid fhèin ort !
 
' ( 62 ) H - uile fear a chor fhèin .
 
.
 
i .
 
Tha a thrioblaid fhèin aig a h - uile neach !
 
Theirear seo gus duine a tha a ' fulang air dòigh air choreigin a bhrosnachadh .
 
( 63 ) Aran corc or aran ( ?
 
) gheamhraidh .
 
.
 
i .
 
gabh sin air neo na gabh càil – Hobson ' s choice sa Bheurla .
 

Powered by CQPWeb