Displaying extended context for query match in text 257
    

history — eachdraidh phearsanta personification — pearsanachadh perspective — buaidh - astair pesticide — puinnsean bhiastagan pests — plàigh petal — flùr - bhileag petition — tagradh pewter — feòdar pH scale — sgèile pH pheasant — feasan

[TD 78]

phlegm — ronn phosphate — fosfat phosphorous — sionn photocell — cealla - solais photocopy ( n .
 
) — foto - lethbhreac photograph — dealbh ( camara ) photographer — dealbhadair camara photo - gravure — foto - ghràbhalachd photosensitive cell — cealla foto - mhothachail photosynthesis — photosynthesis photo - typesetting — dealbh - chlò - sheatadh phrase — abairt phylum — fiolam physical — 1 corporra 2 fiosaigeach physical education — foghlam corporra physical environment — àrainneachd fiosaigeach physical features — feartan fiosaigeach physiognomy — gnùiseachd physiological — beò - eòlach physiology — beò - eòlas physiotherapist — teiripiche - cuirp physiotherapy — teiripe - cuirp pickle — picil picnic — cuirm - chnuic , cuirm - tràghad pictograph — clàr - deilbh picture — dealbh picture frame — cèis picture plane — clàr - deilbh picture story — stòiridh dhealbh pie — paith pie chart — clàr - cearcaill pie graph — graf - cearcaill piece work —

Powered by CQPWeb