Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="feairrde"%c]” returned 21 matches in 18 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.68 instances per million words) [0.918 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 21      Page 1 / 1
1101
deansa sin orsa Daóire , ' S
feairrde
ciall a comhairleachadh ; Beannachd dhuit is
2102002
chaidh seachad agus is gle bheag is
feairrde
sinn an saothair a ' bhliadhna so
3102003
agus , gun teagamh , is
feairrde
duine suil a ' s lamh a
4102005
an diugh ; agus creididh mi nach
feairrde
am bochd no am beairteach sin .
5102006
” a chumail a mach ? Is
feairrde
gach aon againn gu ' m biodh
6112003
de ' n chorp , agus is
feairrde
an t - anam cleachdadh ann an
7121
Bidh Tearlach na Rìgh ' S
feairrde
prìs nam breacan . Ni sinn ùrnuigh
8125
stoc air chall oirnn ; ' S
feairrde
sinn an toiseach e , Gu brosnachadh
9125
am fear fann ann ; ' S
feairrde
sinn na shireas sinn , Cha chulaidh
10128
thug ionnsuidh air mo ghrabadh , is
feairrde
mi gu bràch am mìos a chaith
11182
Bidh Teàrlach ' na rìgh as
feairrde
prìs nam breacan . Nì sinn urnuigh
12187
càirdeach dhuit féin , 810 Is gur
feairrde
thu gu t ' fheum Sir Domhnall
13400059
. Dhubh Dhuineach , ' S
feairrde
tu an dobhadh sin ' — the
1465
So misd = messa - de ;
feairrde
= fearr - de . nithean a
1576001
Ged rinn mi caochladh maighistir , Nach
feairrde
mi mu m ' mhiadh e .
1676001
threun sin a leanmhuinn , ' S
feairrde
sgeula ga threisead Moran teistis is dearbhaidh
1781006
” a chumail a mach ? Is
feairrde
gach aon againn gu ' m biodh
1881008
h - i choir a ' s
feairrde
leat . Daimh gad mholadh , '
1981010
cùramach ris an dà nì so is
feairrde
gilead na clòimhe e , agus cha
2085
' iarrar an trath sin . Is
feairrde
na stamagan srubag dheth . ' S
2185
glaine gu ' n urachdainn . Is
feairrde
fear turs ' e ' chur muig
NoFilenameSolution 1 to 21      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb