Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “bos” returned 35 matches in 19 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.14 instances per million words) [0.914 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 35      Page 1 / 1
1101
i slan Mar fagha i lan a
bos
maoth Do chàorann an lochain fhuair ,
2101
còmhrag creuchdach , Fuileachdach , feumannach ,
Bos
- luath , beumannach , Ard -
3101
' N ribhinn ' s i gu
bos
- gheal binn ; Chuir ise còmruich
4101
18 ' A laoich chaoimh is gile
bos
, Ge d ' s mi rinn
5101
19 A laoich chaoimh is gile
bos
, ' S mor mo lochd ,
6101
a bhos , A righinn is míne
bos
; No dean déur mu ni nach
7101
àrmann , Seimhrosg nam buadh , nam
bos
bana ; Co chomhlaich e gun fhann
8110
gleusda , cosluath , Rùnach ,
bos
- luath , fulasgach — Cruas na
9121
&c . Maighdean bhòidheach , nam
bos
caoine , ' S ìad cho maoth
10125
cos - luath , Rùnach ,
bos
- luath , fulasgach , Cruas na
11125
t - iomradh toirteil , calma ,
Bos
- luath , caoir - gheal ;
12155
còmhrag creuchdach , Fuileachdach , feumannach ,
Bos
- luath , beumannach , Ard -
13155
i slan Mar fagha i lan a
bos
maoth Do chàorann an lochain fhuair ,
14170
gu sitheach glèsda cosluath , Rùnach
bos
- luath , fulasgach , Cruas na
15170
dèurach , Luchd oifig ' s am
bos
re bualadh , Tha ' n creach
16170
A ni n tuimradh toirtoil calama ,
Bos
- luath càoir - ghèal , Chuiris
17171
Moigh ' diunn bhoidheach na ' m
bos
caoine , ' S iad chomh -
18182
a ghearradh . 40 Moighdean bhòidheach nam
bos
caoine , ' S iad cho maoth
19186
990 Bhuail an t - earchall oirnn
bos
, Mi os cionn nan corp geala
20190
lateat ainmhidhe beast ; 166 b 6
bos
; gen . pl . na nainmhidhidh
21190
servus tuus , hainmhidhe 166 b 6
bos
tuus ; with preps . dod tathair
22212002
Baile nan Grànndach , agus Mr
Bos
, Baile Bhoid , ris an d
23324
chailleag . Used to refer to the
bos
or blade of a hurl ( the
24324
similar restrictions on the size of the
bos
of a hurl . caman a bandy
25324
stock . carraigin a stroke with the
bos
of the caman ( Sceal ) .
26324
[TD 351] cruca a stick , without a
bos
( Sceal ) . cruinne a ball
27324
[TD 353] goic the turn in the
bos
of the caman ( Sceal ) .
2833
humped camel caora Ovis aries sheep crodh
Bos
taurus cattle damh Bos primigenius wild ox
2933
aries sheep crodh Bos taurus cattle damh
Bos
primigenius wild ox , urus , auroch
30400040
fola , folbh , doibh ,
bos
etc . Theirear le cuid gur Eireannach
31400050
i faighinn stad e . Chuir e
bos
a ' ghunn ' air uachdar a
3259002
An dearg - bhasach , [ chasach
Bos
deas De a Mhic Agus a chos
3381010
MORTAIR R ' A CHROCHADH — Tha
Bos
, am fear a chaidh a ghlacadh
3486
mur till Righ nan gras iad Buaidh
bos
aca choidh . A CHRIOCH [TD 1] CLARSACH
3592
is ' bus ' or [TD 80] '
bos
' ( generally ' bost ' in
NoFilenameSolution 1 to 35      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb