Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="boiseag"%c]” returned 33 matches in 25 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.08 instances per million words) [0.919 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 33      Page 1 / 1
1100
ùr dh ' i , Faigh thusa
boiseag
dheth ' n bhùrn , ' S
2141
ur dh ' i , Faigh thusa
boiseag
dheth ' n bhurn , ' S
3203
le dalmachd guth , bhiodh Tormod air
boiseag
a chur air aodann . Trì uairean
4217003
an uisge le bhilean ; chuir e
boiseag
air a bhathais . Suas am bruthach
5228
dheadh charaid . Cha do chuir thusa
boiseag
do ' n uisg ' air t
6234001
b ' fheudar e . Thog mi
boiseag
uisge agus dh ' ionnlaid mi mo
7277
ur dh ' i , Faigh thusa
boiseag
dheth ' n bhurn , ' S
8305
gu ciùin . “ An dràsda cuir
boiseag
air d ' aodann - ' s
9317
staigh , ' s a fhuair i
boiseag
a thoirt air a h - aodann
10400016
teallach air a sgioblachadh , thug i
boiseag
air a h - aodann ' s
11400018
mu ' n tigh . Thug i
boiseag
air a h - aghaidh ; chuir
12400025
chur air saothair an latha , agus
boiseag
a chur air aodann , mach gu
13400025
là bhios bodaich agus cailleachan cinnteach air
boiseag
a chur air an aodainn co -
14400125
uaireach seo chaidh . Thog e
boiseag
eile de uisge . Chunnaic Cailein e
15400140
an dràsda , bu thoigh leam
boiseag
a chur air m ' aodann agus
1657
s ma thogair eile . Chuir mi
boiseag
air m ' aodann ' s air
1757
mhaidne a dheanamh dhuinn . Chuir sinn
boiseag
bheag air ar n - aodainn ,
1857
' S math leam - sa
boiseag
a chur air m ' aodann an
1959003
nigheadh , agus bheireadh an té chloinne
boiseag
bheag bhurn air an leanaban bheag bhrònach
2059004
agus am marbh thairis . Togaidh tu
boiseag
burn taobh leis a ' cheuma ,
2159004
air bhur glùin dheis agus togaidh sibh
boiseag
uisge air bhur dearnaibh anns a '
2259004
agus ag ràdh : — Togam
boiseag
burn An ainm nùmh Athar , An
2368
déigh da fheumalachd òl , chuir e
boiseag
no dhà air clàr aodainn . Lasaich
2468
Is cha luaithe shuidh na chrath ise
boiseag
an déigh boiseig de dh ' uisge
2568
choinnich air fògrach fann : Thog E
boiseag
de dh ' fhuaran glan , a
2681002
dheadh charaid . Cha do chuir thusa
boiseag
do ' n uisg ' air t
2781003
ur dh ' i ; Faigh thusa
boiseag
de ' n bhurn , ' S
2881007
bhoc odhar na ged a thilgeadh Uisdean
boiseag
de dh ' uisge na h -
2981008
chòir de nigheadh air . Na cuir
boiseag
air ach uair ' s an t
3081009
uisge ' bhith goil . Thog i
boiseag
dheth , agus chrath i air an
3181010
math leò car sam bith eile ri
boiseag
de ' n uisge fhuar a chur
3281010
' s a bhiodh i ' cur
boiseag
air a h - aodann , agus
3381011
lamh air uisge , agus thilg e
boiseag
dheth air aodann a mhathar , a
NoFilenameSolution 1 to 33      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb