Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bod"%c]” returned 19 matches in 15 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.62 instances per million words) [0.857 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 19      Page 1 / 1
1165
G . 845 . botrachain with
bod
- chrainn written above , M .
2165
used as a crupper , 845 ;
bod
- chrann , m . , crupper
3171
Suilin an aite na ' m
bod
, Umad a silidh ma seach ;
4177
' bhuilg bhuidhe bhoicinn , Leagh am
bod
a ' mhealg aiste ! Mìle marbhphaisg
5177
' bheul prionnsa , A phumpa nam
bod
mealamhìn ? Acarsaid nan con ' s
6185
a bhlàth air bhuil , 918 n
bod
, 351 bogha : bogh ' chinn
7186
pasgadh , O ) . 1530 .
bod
, NL , JS ; Bhiodh omitted
8189
sin dà bho* thòs ; An donas
bod
a dh ' éireas air No dheth
9277
guaineiseach òg , Gu mogach ,
bod
- ladhrach , fàs ' or ,
10400143
tha toirt a bheò - shlainte à
bod
tairbh . ” Chaidh seo air feadh
1158
is duthaich . Chual ' Comhall ,
Bod
is Arainn e , Braid - Albainn
1259006
the pack - saddle , Dw .
bod
- chrann , botrachan , crupper ,
1381008
breacan Mairi Uisdein . Tha Comhal ,
Bod
a ' s Arainn , Tha Braid
1481009
dona Air ' n do tholl am
bod
- chrann . Thubhairt Iain Lom ,
1585
donn Air ' n do tholl am
bod
- chrann . [TD 157] Thubbairt Iain Lom
1685
dithisd Leis an amhaich fhior fhada ,
Bod
- chrann — a crupper , the
1791
drus , an oak , and
bod
or bòid , a vow . Welsh
1891
and Irish : bodan dubh , from
bod
, a tail , and dubh ,
1992
ann a bhun . — Ir .
Bod
yn hir yn glaf , a marw
NoFilenameSolution 1 to 19      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb