Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bleoghainn"%c]” returned 37 matches in 28 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.21 instances per million words) [0.87 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 37      Page 1 / 1
1137
70 Air lom an todhair fonn air
bleoghainn
Steall bu bhodhar fuaimrich . [TD 209] Gur
2168
ABCDE , bleothan ; F ,
bleoghainn
. 1728 . cha mhiosa : comparison
3196
X , na fhasgath agus mar aite
bleoghainn
' san t - samhradh air chor
4196
' nuair a sheasas iad ' gam
bleoghainn
a thiomsachadh , agus ma bhios e
5207003
' us gu ' n rachadh am
bleoghainn
. Rinn e sin , agus bha
6207003
agus an crodh a bhi air am
bleoghainn
, dh ' iarr a mhàthair air
7207003
' us gu ' n rachadh a
bleoghainn
. Rinn e sin , agus bha
8207003
' n bhò ' bhi air a
bleoghainn
, dh ' iarr a mhàthair air
9216
trusadh dh ' ionnsaidh na buaile -
bleoghainn
, ach chaidh e air iomrall '
10216
cho fada . Thòisich iad air am
bleoghainn
; ach mu ' n d '
11247
draw milk 545 . [ mod .
bleoghainn
. ] blianach f . lean meat
12247
paw , soft , plump hand +
bleoghainn
. ] maide - gradanaidh m .
13257
— fàireagan bainne milking machine — inneal
bleoghainn
mill — muileann millet — mileat millilitre
1429
lasadh air an oidhch aig àm na
bleoghainn
. Is bu mhath an t -
15318
ban - sìthich a bha a '
bleoghainn
mart . Agus nuair a chunnaic e
1635
mart Gàidhealach , eich , crodh -
bleoghainn
agus laoigh . Bha an crodh Gàidhealach
17400021
a cur sa ' chuman ri àm
bleoghainn
gus an toradh a ghleidheadh sa '
18400028
fiodha air a ceann , no stòl
bleoghainn
air a malaidh ! [ Dealbh ]
19400033
bhuidhe sa ' chuman aig àm
bleoghainn
. A réir beul - aithris b
20400035
bhainne so tha daoine a ' “
bleoghainn
” craoibhe — craobh annasach da -
21400045
' s a chaitheas bó ri linn
bleoghainn
, agus a chaitheas each ri linn
22400051
' s a bha Màiri a '
bleoghainn
bha i ' g innse stòiridh dhomh
23400053
ri ' m biathadh is bó ri
bleoghainn
. Gheibh sibh i so ann an
24400057
òrain iomaraidh , òrain snìomh , òrain
bleoghainn
, òrain luaidh gun àireamh , gun
25400063
inneal - bualaidh agus 422 inneal -
bleoghainn
anns an t - siorrachd , agus
26400113
Dh ' fhalbh an cleachdadh a bhith
bleoghainn
chruidh ann am bàthaich is a -
27400135
a bhiodh aig mo mhàthair a '
bleoghainn
na bà . Aig mo ghlùinean bha
28400137
feitheamh agus ghuidh i air , “
Bleoghainn
mi , bleoghainn mi ' s mi
29400137
i air , “ Bleoghainn mi ,
bleoghainn
mi ' s mi seachd bliadhna gun
30400137
Ràinig e ' bhò . “
Bleoghainn
mi , bleoghainn mi , ” ars
31400137
' bhò . “ Bleoghainn mi ,
bleoghainn
mi , ” ars ise , “
32400139
eòlas . Nuair a thàinig àm
bleoghainn
bha i feitheamh còmhla ris na mairt
33400140
t - òran ' na òran -
bleoghainn
. Cò a ' chùnntais a tha
34400157
' dol don chuidhe agus a '
bleoghainn
crodh chàich . Uaireannan b ' e
3548
' na siubhal — na bà gam
bleoghainn
, am feur ga ghearradh , an
3665
críonna 163 : glic crúdhaim 159 :
bleoghainn
cuan 165 : port , caladh ,
3781011
le ' da laimh chuimir ga '
bleoghainn
. Dh ' fhàiltich e na gillean
NoFilenameSolution 1 to 37      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb