Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="banaltram"%c]” returned 12 matches in 10 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.39 instances per million words) [0.855 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 12      Page 1 / 1
1251
agus comhairle leasachaidh air cor nam
banaltram
. Tha cuimhn ' agam air aon
225
Sìth [ Beurla ] [TD 53] *55 [
Banaltram
nam Bàrd ] ( trì rainn is
325
] ( trì rainn is amhran )
Banaltram
nam bàrd mo rùn - sa ,
4316
' chath . Cha robh saighdear no
banaltram
rim faicinn mar a bha an uair
5316
dèanamh oidhirp air coiseachd ri tacsa nam
banaltram
. ' Nan torran bha gach inneal
6400005
t - seanchas gun i ' na
banaltram
, no oide , do chóignear de
7400037
a ' cumail an tighe glan .
Banaltram
aig nach eil dad r ' a
8400145
Dispense Dèan an àird cungaidh District nurse
Banaltram
- sgìreachd Distill Tarraing Diuretic Fual -
9400146
Meilich , Ragaich Nurse ( f )
Banaltram
, Bean - eiridinn Nurse ( v
10400167
is Chromba . Bha Ceit ' na
banaltram
agus bha Isebail a ' frithealadh colaisd
1143
eagnaidh air . Thug e prìne -
banaltram
ás a phòcaid . “ So ;
1259005
a choimhead . Bha an leanabh aig
banaltram
Mhic Leòid , agus rug a '
NoFilenameSolution 1 to 12      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb