Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="amhas"%c]” returned 9 matches in 5 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.29 instances per million words) [0.86 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 9      Page 1 / 1
1165
Ir . tamhas , phantom ;
amhas
, mercenary , wild fellow , glutton
2233
a set , or bank of oars
Amhas
, a wild ungovernable man Amhlair ,
3318
O Duinn . 10 An t -
Amhas
Òrmanach Fhuair mi sgeul beag bho Ghilleasbuig
4318
leam ' s e an t -
Amhas
Òrmanach an t - ainm a bh
559004
Gach sgìos agus amhalas , [
amhas
Gach glacach agus bochdainn , Gach gortas
659006
famh . amhailte . See ailte .
amhas
( Mull and Morvern ) ; amhasan
759006
See ionnrais . annsadh . See
amhas
. antìd . See cambar . aon
859006
second opinion . ausa . See
amhas
. babhd . See sabhd . bà
959006
tamhaisg means ' mercenaries ' (
amhas
) . ] taobh nan tairrngean de
NoFilenameSolution 1 to 9      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb