Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aiteann"%c]” returned 10 matches in 7 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.33 instances per million words) [2.709 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 10      Page 1 / 1
1134 aitim , Slat dhubailte ' n aiteann , Nach gabh lubadh le masladh ;
217 beithe , a ' fas os cionn aiteann ' s lusan coillteach eile mar shobhrach
3294 n mhiotailt cheudna Cas de ' n aiteann nach gabh fiaradh — Cearcall brèagh òire
433 g . Giuthas , Iubhar , Aiteann ) , agus ann an luibhean flùranach
533 calltuinn , a ' bheithe agus an aiteann mar eisimpleir . Tha cuid de luibhean
633 ( craobhan - durcain agus càirdean ) aiteann Juniperus communis juniper giuthas Pinus sylvestris Scots
7400066 Drochaid - Charra , Tom - aiteann , Deimhidh gu ruig Inbhirnis far a
8400066 an Dail - chuinnidh , Tom - aiteann , Inbhirnis agus anns A ' Ghearasdan
981001 latha ' n diugh air son ainmean aiteann an coimeas ris na seann Ghaidheil ,
1091 a point , furze . Irish : aiteann , furze , from its pointed leaves
NoFilenameSolution 1 to 10      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb