Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="abairt"%c]” returned 42 matches in 22 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.37 instances per million words) [0.945 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 42      Page 1 / 1
1101
' S an Albhuidh na ' n
abairt
, air Triath , Cha ghlactadh ach
2125
stuic fhion - fhuil , Ris an
abairt
na rìghrean , Tha na geugan bu
3155
' S an Albhuidh na ' n
abairt
, air Triath , Cha ghlactadh ach
4170
stuic fhion - fhuil , Ris an
abairt
na Rioghraidh , Tha na gèugun ba
5174
[ RC ] II , gheibhear an
abairt
ann sa nteaghuis mhoir ( d .
6197
glè mhath . Thug Isbeil Anna an
abairt
seo dhomh mar mhìneachadh air a '
7197
brochan a bu chòir a bhith san
abairt
. AN DÀN ( 61 ) Tha
8197
a ' cur an cèill leis an
abairt
seo gu bheil an neach mun a
9197
137 – às aonais na h -
abairt
seo – ged a bha Isbeil Anna
10197
gur ann air atharrais na h -
abairt
higgledy - piggledy sa Bheurla a chaidh
11197
chur air cùlaibh a ' chuspair no
abairt
cho - ghnìomhair : cha ruig fa
12197
aig an aon àm bho cho -
abairt
le bha agus aig a bheil an
13257
dealbh - chlò - sheatadh phrase —
abairt
phylum — fiolam physical — 1 corporra
14316
robh e air “ local colour ”
abairt
cho tric ; no mur robh e
15400019
dhuinn dealbh de sentence ( no “
abairt
” mar a their na h -
16400019
anns an dealbh so mar a tha
abairt
an Gàidhlig Liùrboist ( agus an Gàidhlig
17400037
co - dhùnadh , bheir mi dhuibh
abairt
( am Beurla á aithisg 1871 ,
18400037
ar casan . ” Nach inich an
abairt
? [TD 65] Ceilidh Mullach Na Beinne AM
19400077
Terence McCaughey a ' sloinneadh eachdraidh an
abairt
' sam bith , mar a th
20400087
each . Dh ' fheumte na facalan
abairt
. Bha mi fada mun do thuig
21400094
is mi air bad de Ghleanndail
abairt
ceàrr . “ Chan e lethbheinn idir
22400095
d ' fhuair i facal an còrr
abairt
oir thainig làraidh , aig astar neo
23400101
seòrsa rud probaisein ? Chan e probaisein
abairt
ged a dh ' fhaodadh abairt tagrach
24400101
probaisein abairt ged a dh ' fhaodadh
abairt
tagrach a bhith ' na chomharradh air
25400101
An uair a tha an t -
abairt
“ tha an là ann ” '
26400101
air probaisein fìor tha an t -
abairt
“ tha i soilleir ” cuideachd '
27400101
Gu dearbh tha an t -
abairt
“ Ma tha an là ann tha
28400101
fìor . Nis tha an t -
abairt
deireannach baralach . Tha sinn a '
29400101
am barail gu bheil an t -
abairt
“ Ma tha Plato ag analachadh tha
30400101
nis is baralach an t -
abairt
“ Ma tha Plato ag analachadh tha
31400101
gun anail marbh . Gu dearbh tha
abairt
baralach ' na chomharradh air probaisein ann
32400101
a mhìneachadh . Tha an t -
abairt
baralach againn “ Ma tha uisge ann
33400120
” ; is iomadh saidheantair a rinn
abairt
dhen t - seòrsa ud , do
34400120
e bhitheadh e air bàsachadh air sgàth
abairt
às àite . ' Sann ri Eachdraidh
35400125
Shaoileadh neach nach eil geàrr -
abairt
anns an dàn seo ach tha .
36400125
mar gun cantadh e ann an aon
abairt
. Tha e tòiseachadh gu socair ,
37400154
an da - rìribh . Faodaidh an
abairt
sin gabhail a - steach gach nì
38400159
air fad am Beurla , o '
Abairt
phrase ' gu ruige ' Tuiseal case
39400167
Tha e iomchaidh facal no dhà
abairt
mu dheidhinn duine Frangach dan ainm Jacques
40400167
” agus mar fhreagairt dh ' fhaodte
abairt
riutha , mar a thubhairt Sir Mortimer
41400178
labhairt smaointeachail an Ard - Eabaig agus
abairt
neo - mhothachail turasdaich breitheich mòr -
4240
' fhuair na mnathan cothrom an còrr
abairt
oir bha am pìobaire a séideadh suas
NoFilenameSolution 1 to 42      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb