Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="DihAoine"%c]” returned 103 matches in 53 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.36 instances per million words) [0.902 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1102003
bhàis cheana air toiseachadh . Air oidhche
Dihaoine
fhuair e am bàs , agus a
2102004
Cha tugainn m ' fhalt a mach
Dihaoine
, ' S dhianainn m ' ingnean
3102004
aig Gaidheil Ghlaschu air a ' chiad
Dihaoine
d ' an mhios so , chur
411
seachdain – Dimàirt , Diciadain agus
Dihaoine
– tha mi a ' teagaisg ann
511
eiseamplair , a h - uile feasgar
Dihaoine
, bidh mi dol a - null
611
a ' staffroom a h - uile
Dihaoine
ann am bucas tiona le dealbh de
711
caomh leam a bhith dol innte air
Dihaoine
. Sin an latha as fheàrr leam
811
caomh leam a bhith dol innte air
Dihaoine
. Tha iad a ' tighinn innte
911
daoine nas suigeartaich , sunndaich , air
Dihaoine
, agus cluinnidh tu rudan bhuapa air
1011
agus cluinnidh tu rudan bhuapa air feasgar
Dihaoine
nach cluinn thu air latha eile dhen
1111
' tighinn innte a h - uile
Dihaoine
; chan eil mòran a ghabhas innse
1211
gan treòrachadh tro Our Father . An
Dihaoine
a bha seo , ge - ta
1311
aice ach aon uair . Air feasgar
Dihaoine
, an dèidh na sgoil . Fhad
1411
nam èiginn agaibh a h - uile
Dihaoine
. Cuine tha sibh dol a sgur
1511
nall cuideachd , a h - uile
Dihaoine
, air bus na h - uair
1611
na seachd a h - uile dàrna
Dihaoine
aig ceann an rathaid ùir , a
17129
beannacht ' a leanail , o anamuch
dihaoine
gu miaduinn disathurna ; ach na smaointean
18129
do ghuidh ris nam martairean ; air
dihaoine
ris na easbuigeon , agus ris na
1914
càmpa nan sealgairean . Nuair a thàinig
Dihaoine
, bha na sealgairean an dùil gu
2014
bha gach allt na leum sa mhadainn
Dihaoine
, agus b ' fheudar dhaibh brod
21185
na Ceusda : similarly Good Friday is
Dihaoine
na Ceusda , where Ceusda is the
22197
' àbhaist daibh , h - uile
Dihaoine
do na h - Òrduigheannan , b
23197
bheil thu tuigeil ? Agus dar thigeadh
Dihaoine
dar bhiodh sinn dol gu concert àite
24197
' tadhal à ceàrnaidhean eile : [TD 129]
Dihaoine
, latha an fhèin - cheasnachaidh ,
25202
bhiodh iad aig an taigh tràth madainn
Dihaoine
. Bàtaichean gu leòr a ' dèanamh
26218003
Macerata , faisg air Ancona , air
Dihaoine
na Ceusda , 1772 . Agus am
2721
nan diùnlach a sheòl às Feasgar brèagha
Dihaoine
- B ' e siud am falbh
28237
Munday Dimáirt Tuesday Diciadaoine Wednesday Diardaoin Thursday
Dihaoine
Friday Diasathuirnne Saturday Uine dho Lá Two
29245
agus anns a ' mhadainn , madainn
Dihaoine
, bha an fhearg ' s an
30294
a steach air Di - mairt no
Dihaoine
— “ Mairt a thig iad ,
31306
cóig marcaichean beaga a chuir . Sin
Dihaoine
. An dé cha robh mi muigh
32400036
bho Dhi - màirt , ach bithidh
Dihaoine
uair no uaireigin an aghaidh an seachdanach
33400056
mach . Ach , air feasgar
Dihaoine
, am bial na h - oidhche
34400104
e thuige fhéin gu math clis madainn
Dihaoine
, ' s e fhéin , Calum
35400108
oidhche . Bhàsaich i air madainn na
Dihaoine
an dèidhs Kennedy a bhi air a
36400108
aig uinneig . ' Sann , madainn
Dihaoine
as a dhèidh sin ; uaireigin ,
37400108
h - uile latha bho Dhiluain gu
Dihaoine
. Oidhche Haoine bhiodh i cumail pàrtaidh
38400111
Chaluim . B ' e seo feasgar
Dihaoine
agus an là mu dheireadh den mhìos
39400111
a ' bualadh deich uairean . Madainn
Dihaoine
. Stad i aig Stràid Jamaica a
40400114
BILE NA GAIDHLIG le Ruaraidh MacThòmais Air
Dihaoine
an 13mh là den Ghearran , 1981
41400114
mar as tric tha tachairt air
Dihaoine
no air là eile . Ged a
42400116
dhan dà thòimhseachan sin ann am pàipeir
Dihaoine
agus Diluain . ” Shìn Tormod dha
43400118
de sgoiltean air a ' Ghàidhealtachd ?
Dihaoine
chaidh sinn do Eaglais Vikoy , far
44400121
le Ruaraidh MacThòmais [ Dealbh ] Air
Dihaoine
an 3mh là de September , thugadh
45400121
tearc do bhriathraibh . . . Air
Dihaoine
Orduigh , gu minig , aig co
46400122
a latha ud , 400 eile air
Dihaoine
, agus mu 300 air moch mhadainn
47400133
air chor agus gu robh i ullamh
Dihaoine
gus an luchd - turais a dhol
48400136
ri taobh cidhe Phort Ascaig air madainn
Dihaoine
, ' s cabhag air a h
49400140
rè na h - oidhche . Feasgar
Dihaoine
ann am meadhan a ' bhaile mhòir
50400140
don bhàr a h - uile feasgar
Dihaoine
, gun fhios nach fhaic iad te
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb