Your query “[word="reul"%c] [word="na"%c] [word="maidne"%c]” returned 30 matches in 13 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 1.12 instances per million words) [2.621 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 30      Page 1 / 1
1102001
b ' amhuil i ' s
reul na maidne
, glas neulach an déigh gach lòchrain
2105
Al , 81 [TD 2] Taobh - duilleig
Reul na Maidne
, 81 An Criosduidh a ' cadal
3105
Shlàn ' fhir thréin . TOPLADY .
REUL NA MAIDNE
. Tha reul ghlan na maidne a
4108
' n t - saoghal , —
reul na maidne
— suaicheantas a shluaigh — stéidh an
5110
' e coimeas mo cheud - ghràidh
reul na maidne
, Mo chéile cadail ' s mo
6128
Mi Uamha Curaidh na Féinne ; Bha
reul na maidne
a ' deàrsadh ' An airde nan
714
“ Tha am bàta , '
Reul na Maidne
, ' ri peantadh , na siùil
814
” . Bha am bàta , '
Reul na Maidne
' , mu chòig troighean deug air
914
mun tàinig àm seòlaidh . Chaidh '
Reul na Maidne
' gu muir sa Ghiblean , mar
1014
eòlach . Cha d ' fhuair '
Reul na Maidne
' ach glè bheag de sgadan air
1114
an t - samhraidh , sheòl '
Reul na Maidne
' ( no ' An Reul '
1214
eile a dhol na àite a '
Reul na Maidne
' airson iasgach a ' gheamhraidh .
1314
Thàinig Iain Mòr air bòrd '
Reul na Maidne
' agus bhruidhinn e ris an sgiobadh
1414
gach seòl an àird . Bha '
Reul na Maidne
' a ' dèanamh gu math ach
1514
bàta . ” “ Ma tha '
Reul na Maidne
' gu bhith air a reic ,
1614
agus bha sgiobair ùr air '
Reul na Maidne
' . Dh ' fhuirich a h
1714
bidh e iongantach mur a sguir '
Reul na Maidne
' a dh ' iasgach . Tha
1814
air mòran sgadain a ghlacadh le '
Reul na Maidne
' ro 1914 , nuair a thòisich
1914
thòisich an cogadh . Reic Seumas '
Reul na Maidne
' . Fhuair e òrdagh a dhol
2014
fhàg iad an t - ainm '
Reul na Maidne
' oirre . Bha iad air na
2114
a bha mun aon mheudachd ri '
Reul na Maidne
' , – còig troighean deug air
2214
robh stòr airson uidheaman ann an '
Reul na Maidne
' , bha dà èinsean Kelvin ann
2321
Mur ghathan na grèin ' cur
reul na maidne
fo sgleò , Mar shruthan ron fhiadh
24230
iar dhiom tha mo rūn , Mar
reul na maidne
tha a gnuis ; Tha mise '
25239
' chéitein mhaiseach ; ' S mar
reul na maidne
i dhomh - sa . Ged '
26291
B ' i coimeas mo cheud mhna
reul na maidne
, Mo chéile cadail ' s mi
2769
liath Tha fathast gun éirigh , Agus
reul na maidne
' s an iar , Glas -
2881007
' i coimeas mo cheud mhna '
reul na maidne
, Mo cheile cadail ' s mi
2981010
thuirt i ris gu ' n robh
Reul na Maidne
. “ Tha do shuilean briagha ,
3081010
A Cheannaird nan Creidmheach , ” arsa
Reul na Maidne
, “ tha sibh ann am mearachd
NoFilenameSolution 1 to 30      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb