Your query “mogul” returned 14 matches in 11 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.52 instances per million words) [2.516 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 14      Page 1 / 1
1125
bhuidh ' , A ' s a
mogul
, Chinn an speur gu dùbhuidh dòite
2217001
ghlacadh , a ' togail dheth ,
mogul
an dèidh moguil , agus an dealbh
3217003
craobh a ' strìth co gheibheadh am
mogul
bu mhotha . Bha an òigridh a
4228
air tiúr ' s air lic ;
Mogul
teann mu cheann an sgadain ' S
5234002
' ghrian a ' faoisgneadh ás a
mogul
' s a strìth le a gathan
6243
gu fairge . ' Ghrian ' na
mogul
chrà - dhearg Ciar air chùl nan
7267
muin peura , ubhall air ubhall ,
mogul
air mogul ' s fìoguis air fìoguis
8267
ubhall air ubhall , mogul air
mogul
' s fìoguis air fìoguis . Sin
9267
is eòrna ' s fìonain bheir fìon
mogul
- trom , is frasan Dieus a
10285
MEIDHIS — measure , part .
MOGUL
— a mesh , a heddle -
11302
Bha i an sàs ann am
mogul
a bha gu math doirbh gun teagamh
1281002
air tiur ' s air lic ;
Mogul
teann mu cheann an sgadain ' S
1381003
ciabhan òir a ' faoisgneadh às a
mogul
. An oin deir Abraham “ Gu
1481003
Tha ' n lion mu dha fhichead
mogul
( tri òirlich ) air doimhne ,
NoFilenameSolution 1 to 14      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb