Your query “[word="bhon"%c]” returned 1,242 matches in 93 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 46.33 instances per million words) [2.202 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 25
1101
nochd neamh dhuit fein ; ' S
bhon
tha deire tighinn air t aois ,
2101
Fam - fhear mor a teachd
bhon
traidh , B ' fhearr dhuit eug
3102001
Tha moran a dol air iomruich ann
bhon
chaidh ' n uachdranachd shuidhichte a chur
4102005
Iomaguin ! air di a bhi air
bhon
le bhi ' faicinn neach co sona
5102006
an Raoch ' Sair san gad nach
bhon
air Riogh Chuiridh ceangeal nan bu Chaoil
610
tallan fiodha a ' roinn na bàthaich
bhon
àite - fuirich . Cha robh tallan
710
streathan a ' sgaoileadh a - mach
bhon
mheadhan . An teis - meadhan nan
811
mi cò mheud mìle a - mach
bhon
a ' bhaile ) . Cha robh
911
latha anns an t - seachdain ,
bhon
Taobh Siar , air an robh mi
1011
a ' bhèan - uiridh , agus
bhon
uair sin chan eil duine air a
1111
mheaban seo , agus ' s fhada
bhon
dà latha sin . Tha thu air
1211
chanadh duine , a ' beachdachadh
bhon
taobh a - muigh , gu robh
1311
glainneachan , a ' togail nam pronnagan
bhon
an làr le bruis bheag is siobhal
1411
cheann thall , nach tachradh iad .
Bhon
an uabhas seo chan eil dol às
1511
' aithnich mi e . Bha fàileadh
bhon
aodach aige anns an dorch , mar
1611
beatha a bh ' agam ,
bhon
taobh a - muigh . Dè tha
1711
Tha i a ' leum an àirde
bhon
a ' bhòrd - sgeadachaidh a '
1811
' bhòrd - isein , dusd cailc
bhon
an leasan mu dheireadh a ' snàmh
1911
… Oifis a ' phuist , tarsainn
bhon
a ' Labour . Seall air oifis
2011
Neimh aig a ' ghaoth sin
bhon
a ' Mhol a Deas . Math
2111
mu chòrnair Iain Horne : gaoth làidir
bhon
iar - dheas nam aghaidh . '
2211
de bhoireannaich , bha i na sgrìobhaiche
bhon
a ' bhroinn . Bha an sgrìobhadh
2311
gun beag no mòr a ' nochdadh
bhon
a ' pheann aige . Tha mi
2411
a thig leabhar ùr a - mach
bhon
an dàrna duine , bidh an duine
2511
Tha am bla ' laoighean innte ,
bhon
Taobh Siar , air an tug mi
2611
' fhàg mi am bla ' laoighean
bhon
Taobh Siar agus am bagan a bhean
2711
mi air cùl a chinn aige .
Bhon
uair sin , cha bhruidhninn ris ach
2811
duine òg a th ' ann ,
bhon
Taobh Siar , taobheigin . Fear -
2911
briogais , fàileadh na h - ola
bhon
a ' chlòimh . Brògan dubh ,
3011
nan ticeardan . Nuair a thigeadh sinn
bhon
a ' bhus , aig ar ceann
3111
Seirbheis na Nollaig , fhuair sinn ùrnaigh
bhon
dithis – MacCoinnich ( dubhach ) aig
3211
às na h - Innseachan , fineach
bhon
a ' bhroinn , a bhiodh ag
3311
fhada … Tha i ag èigheachd ,
bhon
a ' chidsin : “ Cum ort
3411
miaran ' s a ' leum sìos
bhon
an t - sòfa anns an aon
3511
rithist , le parsail innte thugam
bhon
a ' chlann - sgoile gu lèir
3611
i mi aig m ' obair .
Bhon
a ' phort - adhair . ”
3711
staigh agad air na t - slighe
bhon
a ' phort - adhair , ach
3811
cho àrd ' s a tha iad
bhon
dà thaobh . ' S e duine
3911
am buntàta gun an togail , agus
bhon
an adhar uisg … Bha ' n
4011
e , ” ars esan . “
Bhon
an toiseach . Chan eil e buileach
4111
thràth , dà uair , air ruith
bhon
taigh . Gu robh esan , athair
4211
brag - brag an uair sin
bhon
an rùm ìosal , mo mhàthair a
4311
fios agams ' air a chaochladh .
Bhon
oidhche thug e chorrag a - mach
4411
fhichead bliadhna a thoirt a ' dol
bhon
an Eipheit – sheall e far an
4511
atlas – ach fhuair e cuideachadh mòr
bhon
a ' Chruithfhear mus do dh '
4611
s chaidh i innte romhainn ; agus
bhon
oidhche sin , cha robh an còrr
4711
nuair a thill an t - urramach
bhon
abhainn , am beul na h -
4811
Dà shamhradh thug thu air falbh
bhon
taigh , gun fònaigeadh , gun sgrìobhadh
4911
' S fhada bho fhuair mise gealladh
bhon
a ' Chruithfhear air do shon ,
5011
dhut fhèin ! ' – ' s
bhon
uair sin , bha i creidsinn gur
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 25
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb