Your query “[word="Òrdaigh"%c]” returned 6 matches in 4 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.22 instances per million words) [2.225 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 6      Page 1 / 1
1222
fear ionnsaichte deas e , ' Thoirt
òrdaigh
d ' a fhleasgaich , A '
2222
dian , Gun stad ri prìs an
òrdaigh
; An deadh ghunna , ' n
376001
' S tu ' cur ' n
òrdaigh
do bhrataich , Bhiodh tu togradh gu
476002
do Dheorsa , Ged sheas iad thar
òrdaigh
A chòmhnadh Phrionns ' Tearlach . Do
576002
fear ionnsaichte , deas e ' Thoirt
òrdaigh
d ' a fhleasgaich , A '
681009
rìgh , Anns an Spàin a toirt
òrdaigh
Air gach ni mar bu chòir '
NoFilenameSolution 1 to 6      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb