Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bhithinn"%c]” returned 1,558 matches in 307 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 50.76 instances per million words) [0.125 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1551 to 1558      Page 32 / 32
155195
Nam biodh agam - sa spréidh ,
Bhithinn
glé chùirteil , Nam biodh agamsa spréidh
155295
sìos air do chliù , Ged a
bhithinn
ga d ' iarraidh bho d '
155395
cainnt a ' chìobair . Ged a
bhithinn
- sa marbh am màireach , '
155495
Far an deanainn riut còdhail , Cha
bhithinn
beò gun a cumail : Tha mo
155595
air bhàr nan stuadh A luaidh cha
bhithinn
brònach . Bha mi deas a '
155696
ann a ' teagasg mnatha glùin a
bhithinn
. Cha - n ' eil aon
155798
luath suainteas ort ; ' S cha
bhithinn
fuidh bhron , ge da rachadh da
155898
h - iosgaid , Bhiodh feumail cha
bhithinn
- sa ' n eis , Chuirinn
NoFilenameSolution 1551 to 1558      Page 32 / 32
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb