Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Cruithneach"%c]” returned 96 matches in 37 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.13 instances per million words) [0.098 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 51 to 96      Page 2 / 2
51400021
an tainig i sin agus rìoghachd nan
Cruithneach
gu chéile . Tha sinn gann cuideachd
52400061
agus ' na dhaingneach bho ionnsaighean nan
Cruithneach
agus nan Lochlannach . Co - dhiù
53400063
neithich , seann cheanna - bhaile nan
Cruithneach
, far a bheil tùr cruinn Eireannach
54400076
laoch móra bána a - measg na
Cruithneach
beaga dorcha a dhùisg na sgeulachdan mu
55400076
aonachadh rìoghachdan nan Gaidheal ' s nan
Cruithneach
an Albainn . Cha bu chòir dhuinn
56400076
cànain , tha an “ seòrsa ”
Cruithneach
fhathast air sgeul air feadh Albainn —
57400077
fhacal a lorg , ri eachdraidh nan
Cruithneach
is nam Pict a mhìneachadh . Taobh
58400083
deach a càradh air muin cànan nan
Cruithneach
agus cànan nam “ Breatannach ” )
59400093
dòcha na shaoileadh tu : cànan nan
Cruithneach
, nan seann Bhreatannach , nan Cuimreach
60400099
eachdraidh chian nan Ceilteach , agus nan
Cruithneach
. Tha a rithist ann làmh -
61400100
luchd - ealain a - measg nan
Cruithneach
. Cha robh na Cruithnich riamh a
62400100
faicinn clàr - ainm de rìghrean nan
Cruithneach
, ach airson a ' mhór -
63400100
dràsda . Tha móran de ainmean nan
Cruithneach
air fhàgail , agus chì sinn gum
64400100
gu robh , faodaidh , an cànan
Cruithneach
agus Gàidhlig air am bruidhinn aig an
65400100
Gaidheil a - steach do dhùthchannan nan
Cruithneach
, thog iad am facal seo do
66400100
Comraich . Tha móran de ainmean nan
Cruithneach
glé choltach ri ainmean nam Breatannach anns
67400100
tha e againn a - measg nan
Cruithneach
le Fintry aig> ann an Obair - dheathain
68400100
iad iad féin a - measg nan
Cruithneach
, agus nuair chuir iad na Cruithnich
69400100
ach tòrr de dh ' ainmean nan
Cruithneach
a thoirt a - stigh do '
70400100
mór Pettlandsfjord , “ Caolas Dùthaich nan
Cruithneach
” anns a ' Ghàidhlig . Agus
71400100
MacAilpein “ rìgh nan Albannach agus nan
Cruithneach
” , feumaidh sinn a ràdh nach
72400104
àite , agus bha cainnt nan
Cruithneach
, a bha air a bruidhinn am
73400131
àrsaidheachd . Tha pàirt de chainnt nan
Cruithneach
a ' tighinn fon cheann seo .
74400131
aig Price cuideachd air cainnt Cheilteach nan
Cruithneach
. A thuilleadh air na cuspairean eadar
75400152
de bhiadh gun ghuth air na tràillean
Cruithneach
a bha iad a ' cumail anns
76400162
an tìm , gu ruige rìoghachd nan
Cruithneach
, na ' Picti ' mar a
77400162
coltais , an dèidh dol sìos nan
Cruithneach
. ( 2 ) Bha eich -
78400162
ann o shìolach eich - ruith nan
Cruithneach
- na h - eich - mhòra
79400163
leigeil mo sgìos fo sgàile seann dùn
Cruithneach
. Siar orm , bha Snoig agus
80400167
air cànainean nan Seann Bhreatannach agus nan
Cruithneach
, le M . MacLeòid air na
81400169
na h - ainmeannan bho chainnt nan
Cruithneach
gu Gàidhlig ) . Choimhead i air
82400180
a chur air chois ri linn nan
Cruithneach
pàganach . Tha fios againn gu robh
8342
mhóra eile , coltach ri Comunn nan
Cruithneach
, Comunn nan Crònan , Co -
8457
cuairt gu caisteal Bhrude , righ nan
Cruithneach
, aig an robh a dhaingneach faisg
8557
cuideachd gu feumadh e luchairt righ nan
Cruithneach
a ruigheachd gu pearsanta agus soisgeul Dhe
8657
ghabhail os laimh . Bha righ nan
Cruithneach
buadhmhor air a chuartachadh le dhraoidhean agus
8757
cuairtean a thug iad am measg nan
Cruithneach
an Albainn . Bha moran de thobraichean
8859005
Ciall nam ban Muireach thu . [
Cruithneach
Hó mo leanabh , Hé mo leanabh
8959006
Suidhinn , Cladh nan Cruinneach [
Cruithneach
? , the graveyard of the Cruithnich
9065
leis an laimh dheis , sliochd nan
Cruithneach
, nan seann Ghàidheal is nan Lochlannach
9165
air an cuimhneachadh ann an Airigh nan
Cruithneach
anns a ' Chomraich , agus ann
9265
agus ( is e ) Béde
Cruithneach
a bha ( ' n a )
9365
had ceased to be felt Airigh nan
Cruithneach
, 36 , “ the Picts '
9469
' s ann an dùthaich nan
Cruithneach
an Albainn ' is dealbhaiche , '
9588
' s a chòmhradh ri Righ nan
Cruithneach
air ais chuige , agus na gniomharran
9691
French : seigle . “ An
cruithneach
agus an seagall . ” — EXODUS
NoFilenameSolution 51 to 96      Page 2 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb