Query history
No. Query     (Show in CQP syntax) Restriction Hits Date
1%5Bword%3D%22dripeal%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:59:01
2%5Bword%3D%22meadhon%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:58:09
3%5Bword%3D%22sgaite%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:57:15
4%5Bword%3D%22chloinne%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:56:38
5%5Bword%3D%22droll%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:56:37
6%5Bword%3D%22.*aice%22%25c%5D %5Bword%3D%22l.*%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:56:17
7%5Bword%3D%22is%22%25c%5D %5Bword%3D%22f%C3%ACor%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:54:12
8loch-45602017-09-20 13:53:09
9%5Bword%3D%22ciana%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:52:09
10%5Bword%3D%22b%C3%B2idheach%22%25c%5D %5Bword%3D%22uaine%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:50:55
11%5Bword%3D%22t%28h%29%3Farsainn%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:50:49
12%5Bword%3D%22s%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22toirt%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:50:39
13%5Bword%3D%22cumhant.*%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:50:09
14%5Bword%3D%22(caman%7Ciomain)%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:49:57
15%5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)%22%25c%5D %5Bword%3D%22D(%C3%B9%7Cu%7C%C3%BA)n%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:49:21
16%5Bword%3D%22buintinn%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:49:15
17%5Bword%3D%22leomhann%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:48:58
18%5Bword%3D%22muileann%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:48:35
19%5Bword%3D%22fuirichibh%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:48:30
20%5Bword%3D%22buta%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:48:22
21%5Bword%3D%22ri%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhith%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:48:15
22%5Bword%3D%22dh%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22iarr%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:47:27
23%5Bword%3D%22marsaili%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:47:08
24%5Bword%3D%22gu%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Fear-tathaich Miosail Vol 4, Fear-tathaich nam Beann Vol 1, Fear-tathaich nam Beann Vol 10 or Fear-tathaich nam Beann Vol 12
Run error2017-09-20 13:45:36
25%5Bword%3D%22bhalach%22%25c%5D %5Bword%3D%22beag%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:44:27
26%5Bword%3D%22f%C3%A9ill%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:44:09
27%5Bword%3D%22d%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22cuid%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:43:37
28%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22choin%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:41:06
29%5Bword%3D%22bhithte%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:40:21
30%5Bword%3D%22dara%22%25c%5D %5Bword%3D%22seann%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:32:14
31%5Bword%3D%22agus%22%25c%5DTextual restrictions:
:
Run error2017-09-20 13:31:08
32[word="gun"%c] [word="ghuth"%c] [word="air"%c] [word="Iain"%c]-02017-09-20 13:30:02
33%5Bword%3D%22jumped%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:29:56
34seileach-562017-09-20 13:29:27
35[word="creachann"%c]-272017-09-20 13:29:27
36%5Bword%3D%22%C3%A0%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:29:02
37%5Bword%3D%22bliadhn%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:29:00
38%5Bword%3D%22cha%22%25c%5D %5Bword%3D%22mh%C3%B2r%22%25c%5D %5Bword%3D%22leis%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:59
39%5Bword%3D%22cuin%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:58
40%5Bword%3D%22.*achan%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:56
41%5Bword%3D%22gu%22%25c%5D %5Bword%3D%22bheil%22%25c%5D %5Bword%3D%22fios%22%25c%5D %5Bword%3D%22agam%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22nis%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:55
42%5Bword%3D%22teamhair%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:54
43%5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22dearg%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:52
44%5Bword%3D%22rath%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:51
45%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22chiad%22%25c%5D %5Bword%3D%22uair%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:50
46%5Bword%3D%22uair%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22choireigin%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:49
47%5Bword%3D%22tac.%2A%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:47
48%5Bword%3D%22gainmheach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:40
49%5Bword%3D%22fearg%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:28:08
50%5Bword%3D%22linn%22%25c%5D %5Bword%3D%22nan%22%25c%5D %5Bword%3D%22creach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:27:51
51%5Bword%3D%22mearan%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:24:40
52%5Bword%3D%22feaman%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:24:14
53%5Bword%3D%22iughar%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:23:22
54%5Bword%3D%22agus%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:22:32
55%5Bword%3D%22gar%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22n%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:22:23
56%5Bword%3D%22gus%22%25c%5D %5Bword%3D%22am%22%25c%5D %5Bword%3D%22faic%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:21:42
57%5Bword%3D%22.*cona.*%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:21:09
58%5Bword%3D%22sithean%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:20:37
59%5Bword%3D%22st(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)th%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:18:00
60%5Bword%3D%22bacadh%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:16:27
61%5Bword%3D%22craobh%22%25c%5D %5Bword%3D%22nan%22%25c%5D %5Bword%3D%22ubhal%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:15:10
62%5Bword%3D%22oll.*%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:12:44
63fosgail-3032017-09-20 13:07:56
64D%C3%B2mhnach-02017-09-20 13:03:56
65%5Bword%3D%22.*Mheadhoin.*%22%25c%5D-Run error2017-09-20 13:00:37
66%5Bword%3D%22ar%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:22
67Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAo%3D-Run error2017-09-20 12:59:14
68%5Bword%3D%22Farr%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:12
69%5Bword%3D%22fir%22%25c%5D %5Bword%3D%22ghlinne%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:10
70%5Bword%3D%22cuthag%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:09
71%5Bword%3D%22mhair%22%25c%5D %5B%5D%3F %5B%5D%3F %5Bword%3D%22na%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:08
72%5Bword%3D%22cromwell%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:06
73%5Bword%3D%22eileanach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:05
74%5Bword%3D%22fhuaradh%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:04
75%5Bword%3D%22anntlachd%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:02
76%3B%2Fusr%2Fbin%2Fid-Run error2017-09-20 12:59:01
77%5Bword%3D%22treisgeir%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:59:00
78%5Bword%3D%22sugach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:59
79%5Bword%3D%22faiceil%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:53
80%5Bword%3D%22dh%C3%A8anamh%22%25c%5D %5Bword%3D%22nam%22%25c%5D %5Bword%3D%22aonar%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:49
81agus-3634872017-09-20 12:58:48
82%5Bword%3D%22mhath%22%25c%5D %5Bword%3D%22le%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:48
83%5Bword%3D%22%2C%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22s%22%25c%5D %5Bword%3D%22ann%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:47
84%5Bword%3D%22gun%22%25c%5D %5Bword%3D%22feum%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:58:45
85%5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(h)%3F(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D %5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)n%22%25c%5D %5Bword%3D%22t%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22s(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)gh(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)l%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:57:39
86%5Bword%3D%22croch%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:57:05
87%5Bword%3D%22s(h)%3Fg(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)lp%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:56:46
88%5Bword%3D%22mairteanan%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:56:20
89%5Bword%3D%22caraidean%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:55:56
90%5Bword%3D%22ciutach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:55:37
91%5Bword%3D%22tobrach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:55:21
92%5Bword%3D%22ionnsaigh%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:54:36
93%5Bword%3D%22fhuaras%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:54:20
94%5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22h%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22uibhir%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:54:19
95%5Bword%3D%22Strathnairn%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:53:43
96%5Bword%3D%22gum%22%25c%5D %5Bword%3D%22faod%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:53:34
97%5Bword%3D%22m%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22ainm%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:53:28
98%5Bword%3D%22chrombaidh%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:52:23
99%5Bword%3D%22suthurlanach%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:52:17
100%5Bword%3D%22SNAOTH%22%25c%5D-Run error2017-09-20 12:51:54
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb