Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
1%5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D %5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)m%22%25c%5D %5Bword%3D%22b%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)l(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)ch%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:54:14
2%27(%5Ba-z%5D%2A)(%5Baeiou%C3%A0%C3%A8%C3%AC%C3%B2%C3%B9%5D%2B)(%5B%5Eaeiou%C3%A0%C3%A8%C3%AC%C3%B2%C3%B9%5D%2B)(e%3F)(as)%E2%80%99-Run error2018-05-25 13:53:56
3[word="mu"%c] [word="dheireadh"%c] [word="thall"%c]-2832018-05-25 13:53:40
4%5Bword%3D%22chloiste%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:53:04
5%5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22damhair%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:50:40
6%5Bword%3D%22as%22%25c%5D %5Bword%3D%22annsa%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:49:14
7%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhi%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22mo%22%25c%5D %5Bword%3D%22thearnadh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:48:31
8%5Bword%3D%22poradh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:47:54
9%5Bword%3D%22leigean.%2A%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:47:25
10%5Bword%3D%22c%28h%29%3F%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29sl%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29nn%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:45:20
11%5Bword%3D%22raul%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Adtimchiol an Chreidimh
Run error2018-05-25 13:43:50
12%5Bword%3D%22ire%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:43:30
13%5Bword%3D%22agus%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Not an Orchid or Nuadh Orain Ghailach
Run error2018-05-25 13:43:04
14%5Bword%3D%22riochd%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:39:47
15%5Bword%3D%22gun%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhe%C3%B2%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:39:27
16[word="cha"%c] [word="sheas"%c]-532018-05-25 13:38:03
17[word="deud"%c] [word="mar"%c]-432018-05-25 13:38:03
18%5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22m%22%25c%5D %5Bword%3D%22f%C3%A0th%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:37:04
19[word="oifigeach"%c]-4172018-05-25 13:37:03
20[word="feachdan"%c]-1232018-05-25 13:36:47
21[word="d(u|ù|ú)dl(a|à|á)chd"%c]-902018-05-25 13:36:45
22[word="cairdeasan"%c]-12018-05-25 13:36:24
23[word="Ile"%c]-5742018-05-25 13:36:20
24%5Bword%3D%22sh%C3%BAil%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:33:25
25%5Bword%3D%22nasg%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:32:10
26%5Bword%3D%22c(u%7C%C3%B9%7C%C3%BA)nnt(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:32:07
27%5Bword%3D%22m(h)%3F(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)l(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)dh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:31:16
28%5Bword%3D%22ciod%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22.*.*.*.*.%22%25c%5D %5Bword%3D%22ach%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:30:23
29%5Bword%3D%22%2C%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22s%22%25c%5D %5Bword%3D%22ann%22%25c%5D %5Bword%3D%22gu%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:28:56
30%5Bword%3D%22ashie%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:28:22
31%5Bword%3D%22b%28h%29%3Funaich%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:27:43
32%5Bword%3D%22g(h)%3F(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)rbhchr(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)ch(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)n%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:27:26
33%5Bword%3D%22t(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22mh(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:26:57
34%5Bword%3D%22chan%22%25c%5D %5Bword%3D%22eil%22%25c%5D %5Bword%3D%22cuisean%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:25:46
35%5Bword%3D%22chionn%22%25c%5D %5Bword%3D%22is%22%25c%5D %5Bword%3D%22ann%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:24:19
36%5Bword%3D%22DiCiadain%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:23:28
37%5Bword%3D%22anns%22%25c%5D %5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22dara%22%25c%5D %5Bword%3D%22bliadhna%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:22:55
38%5Bword%3D%22leabhar%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:22:54
39%5Bword%3D%22eribol%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:22:53
40%5Bword%3D%22Dia%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22thoiseach%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:22:05
41%5Bword%3D%22.%2Anan%22%25c%5D %5Bword%3D%22robh%22%25c%5D %5Bword%3D%22fhios.%2A%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:22:05
42%5Bword%3D%22namhan%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:21:34
43%5Bword%3D%22feasan%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:21:04
44%5Bword%3D%22ged%22%25c%5D %5Bword%3D%22nach%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:20:28
45%5Bword%3D%22uileann%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:20:11
46%5Bword%3D%22dhearrs%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:19:32
47%5Bword%3D%22g(h)%3F(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)dh(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)l%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:19:19
48%5Bword%3D%22m(h)%3F(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)%22%25c%5D %5Bword%3D%22chr(u%7C%C3%B9%7C%C3%BA)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)nn(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)g%22%25c%5D %5Bword%3D%22dh(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)nn%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:18:54
49%5Bword%3D%22tiurr%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:17:57
50%5Bword%3D%22uiread%22%25c%5D %5Bword%3D%22is%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:17:39
51%5Bword%3D%22racham%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:16:51
52%5Bword%3D%22.%2Ad%C3%A8idh%22%25c%5D %5Bword%3D%22g.%2A%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:15:55
53[word="uisge"%c] [word="-"%c] [word="bheatha"%c]-2202018-05-25 13:15:22
54%5Bword%3D%22sheann%22%25c%5D %5Bword%3D%22luinneag%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:15:11
55%5Bword%3D%22g(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)m(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)n(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)ch%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:15:04
56[word="uisge"%c] [word="-"%c] [word="beatha"%c]-3362018-05-25 13:14:42
57%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22bheirteas%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:14:07
58%5Bword%3D%22cleireach%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:14:04
59[word=".*ialla.*"%c] []? [word="dhut"%c]-12018-05-25 13:12:14
60%5Bword%3D%22.%2Ag%22%25c%5D %5Bword%3D%22aicheadh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:11:52
61%5Bword%3D%22bhitheamaid%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:11:40
62%5Bword%3D%22%C3%B9slaig%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:10:25
63%5Bword%3D%22thuit%22%25c%5D %5Bword%3D%22na%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:09:51
64%5Bword%3D%22esan%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:09:02
65%5Bword%3D%22t(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)c(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)r%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:08:30
66%5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)n%22%25c%5D %5Bword%3D%22dr(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)s%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:07:21
67%5Bword%3D%22slighe%22%25c%5D %5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22sin%22%25c%5D %5Bword%3D%22bha%22%25c%5D %5Bword%3D%22agam%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:06:56
68%5Bword%3D%22cillorn%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:06:04
69%5Bword%3D%22Bennan%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:05:04
70%5Bword%3D%22eadar%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:03:50
71%5Bword%3D%22guailte%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:03:44
72%5Bword%3D%22gu%22%25c%5D %5Bword%3D%22Glaschu%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:02:57
73%5Bword%3D%22luach%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22ch%C3%A0nain%22%25c%5D-Run error2018-05-25 13:01:51
74%5Bword%3D%22gu%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: An Cath Spioradail
Run error2018-05-25 12:59:32
75%5Bword%3D%22Zealand%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:59:22
76%5Bword%3D%22seachdain%22%25c%5D %5Bword%3D%22seo%22%25c%5D %5Bword%3D%22chaidh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:58:47
77%5Bword%3D%22dh%C3%A8idh%22%25c%5D %5Bword%3D%22sin%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:57:56
78%5Bword%3D%22co%22%25c%5D %5Bword%3D%22sin%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:54:49
79%5Bword%3D%22thachdar%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:54:37
80%5Bword%3D%22dol%22%25c%5D %5Bword%3D%22na%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:53:52
81%5Bword%3D%22ghainn%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:53:12
82%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22dealbhachadh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:53:02
83%5Bword%3D%22cho%22%25c%5D %5Bword%3D%22luath%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22sa%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhios%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22nan%22%25c%5D %5Bword%3D%22comas%22%25c%5D %5Bword%3D%22%5C.%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:52:54
84%5Bword%3D%22ris%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22ghluin%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:52:35
85%5Bword%3D%22shios%22%25c%5D %5Bword%3D%22fo%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:52:09
86%5Bword%3D%22bith%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhuain%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:49:45
87%5Bword%3D%22ag%22%25c%5D %5Bword%3D%22iasgach%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:48:14
88..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd-Run error2018-05-25 12:46:27
89%5Bword%3D%22f(h)%3Faighneachd%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:46:01
90%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22staigh%22%25c%5D %5Bword%3D%22anns%22%25c%5D %5Bword%3D%22an%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:44:19
91%5Bword%3D%22Foirm%22%25c%5D %5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22n%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22Urrnuidheadh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:42:25
92[word="na"%c] [word="chunnart"%c]-102018-05-25 12:39:02
93[word="chìtheadh"%c]-342018-05-25 12:19:18
94[word="mu"%c] [word="-"%c] [word="near"%c]-02018-05-25 12:18:27
95[word="mu"%c] [word="-"%c] [word="near"%c]-02018-05-25 12:17:33
96[word="thug"%c] [word="e"%c] [word="mu"%c] [word="-"%c] [word="near"%c]-02018-05-25 12:17:05
97%5Bword%3D%22(u%7C%C3%B9%7C%C3%BA)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)l(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22g(u%7C%C3%B9%7C%C3%BA)%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22l(%C3%A8%7Ce%7C%C3%A9)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:16:38
98[word="chanainn"%c]-1082018-05-25 12:12:31
99%5Bword%3D%22d%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22reigheadh%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:08:59
100%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhith%22%25c%5D %5Bword%3D%22innte%22%25c%5D-Run error2018-05-25 12:07:51
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb