Query history
No. Query     (Show in CQP syntax) Restriction Hits Date
101c[h,]l[a,à,á]s g[a,à,á][i,ì,í]dhl[i,ì,í]g-22017-11-21 10:38:31
102m[o,ò,ó]r[a,à,á]n p[a,à,á]r[a,à,á]nt[a,à,á]n-02017-11-21 10:34:19
103mu dheidhinn beachdan-02017-11-21 10:30:14
104bhuannachdan-22017-11-21 10:28:53
105a chleachdadh-5422017-11-21 10:26:27
106f[h,][a,à,á]th[a,à,á]st [a,à,á] cl[e,è,é][a,à,á]chd[a,à,á]dh-02017-11-21 10:26:21
107air mhothachadh-12017-11-21 10:14:42
108mhothachadh-2862017-11-21 10:14:15
109bhuannachdan-22017-11-21 10:12:09
110m[h,][u,ù,ú] dh[e,è,é][i,ì,í]dh[i,ì,í]nn b[u,ù,ú][a,à,á]nn[a,à,á]chd[a,à,á]n-02017-11-21 10:12:03
111g[a,à,á][i,ì,í]dhl[i,ì,í]g-24732017-11-21 10:06:14
112[a,à,á][h,][o,ò,ó]n ch[a,à,á]n[a,à,á][i,ì,í]n-352017-11-21 10:02:37
113%5Bword%3D%22dearbhadh%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:50:43
114%5Bword%3D%22%C3%A0igeach%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:50:42
115%5Bword%3D%22molach%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:49:40
116%5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22mo%22%25c%5D %5Bword%3D%22dhaoiaid%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:49:36
117[word="nach"%c] [word="fhacas"%c]-1072017-11-21 08:49:22
118[word="nan"%c] [word="sgoiltean"%c]-202017-11-21 08:49:12
119%5Bword%3D%22gu%22%25c%5D %5Bword%3D%22ro%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:13:33
120%5Bword%3D%22sturt%22%25c%5D-Run error2017-11-21 08:11:33
121%5Bword%3D%22%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29%28h%29%3F%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29r%28e%7C%C3%A8%7C%C3%A9%29%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29ch%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29s%22%25c%5D-Run error2017-11-21 07:58:57
122[word="b"%c] [word="'"%c] [word="e"%c] [word="miann"%c]-452017-11-21 07:18:11
123imir-chuimir-02017-11-21 06:49:07
124%5Bword%3D%22b%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22Mairi%22%25c%5D-Run error2017-11-21 06:43:57
125%5Bword%3D%22tha%22%25c%5D %5Bword%3D%22gaol%22%25c%5D %5Bword%3D%22agam%22%25c%5D-Run error2017-11-21 06:12:43
126deur-9532017-11-21 06:11:40
127deur-9532017-11-21 06:11:09
128deur-9532017-11-21 06:10:47
129carson?-02017-11-21 05:52:45
130seach-26252017-11-21 05:49:58
131seach-26252017-11-21 05:49:40
132%5Bword%3D%22bhata%22%25c%5D-Run error2017-11-21 05:16:21
133%5Bword%3D%22cumha%22%25c%5D-Run error2017-11-21 05:16:19
134%5Bword%3D%22linne%22%25c%5D %5Bword%3D%22sheilich%22%25c%5D-Run error2017-11-21 05:15:07
135%5Bword%3D%22ghibht%22%25c%5D-Run error2017-11-21 05:14:57
136%5Bword%3D%22t%28h%29%3Fuilm%22%25c%5D-Run error2017-11-21 05:14:54
137leatsa-4272017-11-21 04:20:32
138ruaraidh-4252017-11-21 03:33:02
139ruairi-2552017-11-21 03:32:34
140%5Bword%3D%22long%22%25c%5D %5Bword%3D%22-%22%25c%5D %5Bword%3D%22spuinnidh%22%25c%5D-Run error2017-11-21 03:29:03
141%5Bword%3D%22ag%22%25c%5D %5Bword%3D%22iarraidh%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22gus%22%25c%5D-Run error2017-11-21 03:12:28
142%5Bword%3D%22leagh%22%25c%5D-Run error2017-11-21 02:55:46
143[word="diolaidh"%c]-862017-11-21 02:55:36
144[word="mar"%c] [word="thràillean"%c]-292017-11-21 02:55:28
145%5Bword%3D%22t.r%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhl.%2A%22%25c%5D-Run error2017-11-21 02:16:08
146[word="buidhe"%c]-9682017-11-21 02:15:55
147sheinneas-1412017-11-21 02:11:26
148[word="cianal"%c]-192017-11-21 01:05:38
149[word="cionas"%c]-12017-11-20 23:32:08
150[word="an"%c] [word="aon"%c] []? [word="ri"%c]-842017-11-20 23:31:06
151[word="nead"%c]-4032017-11-20 23:28:57
152[word="gu"%c] [word="ceart"%c] [word="no"%c] [word="gu"%c] [word="ceàrr"%c]-02017-11-20 23:21:13
153[word="chunnacas"%c]-8002017-11-20 23:21:08
154[word="air"%c] [word="bhoil"%c]-622017-11-20 22:57:18
155%5Bword%3D%22g(h)%3Fiblean%22%25c%5D-Run error2017-11-20 21:06:23
156[word="an"%c] [word="ann"%c] [word="an"%c] [word="duil"%c]-02017-11-20 20:55:49
157[word="d(h)?(a|à|á)rn(a|à|á)"%c] [word="l(a|à|á)th(a|à|á)"%c]-332017-11-20 20:55:41
158%5Bword%3D%22fuireach%22%25c%5D-Run error2017-11-20 20:33:20
159Ceanadaidh-522017-11-20 20:27:57
160%5Bword%3D%22eilein%22%25c%5D-Run error2017-11-20 20:12:40
161%5Bword%3D%22br%C3%B2gan%22%25c%5D-Run error2017-11-20 20:12:39
162[word="thuit"%c] [word="an"%c] [word="gud"%c]-12017-11-20 20:09:08
163muinne-42017-11-20 19:44:49
164[word=".*oeu.*"%c]-62017-11-20 19:41:48
165[word="dheighea.*"%c]-1052017-11-20 19:41:40
166[word="do"%c] [word="dhùthaich"%c]-1592017-11-20 19:41:28
167[word="ri"%c] [word="ur"%c]-252017-11-20 19:41:26
168[word="Chichester"%c]-12017-11-20 19:41:24
169[word="thug tu am math às"%c]-02017-11-20 19:41:15
170[word="bídeach"%c]-02017-11-20 19:41:13
171[word="sluagh"%c] [word="mo"%c]-92017-11-20 19:40:59
172[word="c(h)?iad.*"%c]-41932017-11-20 19:40:57
173[word="mo"%c] [word="dhùthaich"%c]-772017-11-20 19:40:53
174[word="bhruicheil"%c]-12017-11-20 19:40:50
175[word="aig an aon àm"%c]-02017-11-20 19:40:48
176%5Bword%3D%22.*igeadh%22%25c%5D-Run error2017-11-20 19:37:53
177[word=".*cùimhnich"%c]-112017-11-20 19:37:07
178[word="cuir amail air"%c]-02017-11-20 19:35:55
179[word="connal"%c]-402017-11-20 19:35:27
180[word="Chaochain"%c]-342017-11-20 19:34:14
181[word="air dheireadh"%c]-02017-11-20 19:33:48
182[word="brucheil"%c]-02017-11-20 19:33:38
183[word="madainn"%c]-6982017-11-20 19:32:44
184[word="Aindreas"%c]-402017-11-20 19:32:35
185[word="diochuimhne.*"%c]-592017-11-20 19:32:26
186[word="us"%c]-241522017-11-20 18:59:46
187%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22mineachadh%22%25c%5D-Run error2017-11-20 18:59:42
188%5Bword%3D%22%2C%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22bha%22%25c%5D-Run error2017-11-20 18:59:40
189[word="seann"%c] [word="ghàidhlig"%c]-112017-11-20 18:47:22
190%5Bword%3D%22atharrach%22%25c%5D-Run error2017-11-20 18:47:02
191%5Bword%3D%22chan%22%25c%5D %5Bword%3D%22eil%22%25c%5D %5Bword%3D%22thu%22%25c%5D %5Bword%3D%22ach%22%25c%5D-Run error2017-11-20 18:46:13
192[word="d(h)?eisc.*"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 18th c.
5002017-11-20 18:29:42
193[word="b(h)?rogachan"%c]-142017-11-20 18:29:37
194%5Bword%3D%22c%C3%B2mhstri%22%25c%5D-Run error2017-11-20 18:12:15
195[word="aclais"%c]-22017-11-20 18:04:38
196%5Bword%3D%22br%C3%A8agha%22%25c%5D-Run error2017-11-20 17:44:33
197%5Bword%3D%22tir%22%25c%5D-Run error2017-11-20 17:44:27
198dhoctair-162017-11-20 17:36:53
199a dhearbhadh-6822017-11-20 17:34:37
200mar dhoctair-02017-11-20 17:25:44
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb