Your query “[word="ràc"%c]” returned 9 matches in 5 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.34 instances per million words) [2.156 seconds]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 9      Page 1 / 1
1217004
Bha fathast crònan aig cuibhil , is
ràc
aig càrd anns gach tigh bha mhoch
2256
there , b ' fheàirrd a '
ràc
tunnag , cha bhiodh e ' na
3256
sa Chamas Bhàn , Tunnag ' s
ràc
, is brìdeán ( Amhran don Uaghaidh
4256
sa Chamas Bhàn , Tunnag ' s
ràc
, is brìdeán ( Amhran don Uaghaidh
525
dhuinn rac , ' s cha bu
ràc
e . 16 17 A ' Chas
649
ho ro bhì . 1 . Mharbhainn
ràc
agus lacha , Agus tarmachan creachainn ,
781009
Dh ' ith thu ' n
Ràc
' s an Tunnag odhar , '
881009
Dh ' ith thu ' n
Ràc
' s an Tunnag odhar , '
981009
Dh ' ith thu ' n
Ràc
' s an Tunnag odhar , '
NoFilenameSolution 1 to 9      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb