Your query “[word="aras"%c]” returned 5 matches in 3 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.19 instances per million words) [2.173 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 5      Page 1 / 1
1146
VII . B - ann an
Aras
a chruinnich , Na h - armuinn
2179
an saothair ? an do dhealbh Dia
aras
co ' - ghlor - mhor ;
3179
“ Is fearr la ann an
aras
De , na mile la ann an
4179
fearr leam doirsh - fhearachd ann an
aras
mo Dhe , na comhnuidh ann am
581001
” “ Ma ta , ”
aras
gile mor dubh a bha thall mu
NoFilenameSolution 1 to 5      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb