Your query “aras” returned 5 matches in 3 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.18 instances per million words) [1.051 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 5      Page 1 / 1
1146 VII . B - ann an Aras a chruinnich , Na h -
2179 an saothair ? an do dhealbh Dia aras co ' - ghlor - mhor ;
3179 “ Is fearr la ann an aras De , na mile la ann an
4179 fearr leam doirsh - fhearachd ann an aras mo Dhe , na comhnuidh ann am
581001 “ Ma ta , ” aras gile mor dubh a bha thall mu
NoFilenameSolution 1 to 5      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb