Your query “[word="an"%c] [word="Steòrnabhaigh"%c]” returned 4 matches in 3 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.15 instances per million words) [1.362 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 4      Page 1 / 1
1102001
uile geamhradh a chumail concert Gàilig ann
an Steòrnabhaigh
mhòir a ' Chaisteil , agus am
2212001
e sàs ' n a obair ann
an Steòrnabhaigh
gu gramail , a ' saoradh a
381011
gu ' n cluinn Marsaili bhàin ann
an Steòrnabhaigh
, no Domhnull òg mo bhràthair ann
481011
cuideachadh fhaotainn dhaibh . Bha iad ann
an Steòrnabhaigh
agus choinnich iad ri àireamh shònruichte do
NoFilenameSolution 1 to 4      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb