Your query “an Steòrnabhaigh” returned 4 matches in 3 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.14 instances per million words) [1.005 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 4      Page 1 / 1
1102001 uile geamhradh a chumail concert Gàilig ann an Steòrnabhaigh mhòir a ' Chaisteil , agus am
2212001 e sàs ' n a obair ann an Steòrnabhaigh gu gramail , a ' saoradh a
381011 gu ' n cluinn Marsaili bhàin ann an Steòrnabhaigh , no Domhnull òg mo bhràthair ann
481011 cuideachadh fhaotainn dhaibh . Bha iad ann an Steòrnabhaigh agus choinnich iad ri àireamh shònruichte do
NoFilenameSolution 1 to 4      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb