Your query “An Teachdaire Gaelach” returned 10 matches in 6 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.36 instances per million words) [1.059 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 10      Page 1 / 1
1128 Tha dhìth air a ' Ghaeltachd an Teachdaire Gaelach a chur an làimh gach mic agus
2133001 nar measg roimhe so , ach chuir an Teachdaire Gaelach cinn daoine gu tur air aimhreidh .
3133001 bàta gu tioram glan . Nam biodh an Teachdaire Gaelach , cò air bith e , mar
4133001 mi faicinn nach dean neach gnothach ach an Teachdaire Gaelach . Bithibhse co math agus bata maith
5133001 fiacail aig do charaid , AN TEACHDAIRE GAELACH . FOCAL SAN DEALACHADH
6133002 mi fhein làmh air fear dhiubh — An Teachdaire Gaelach , An là a chi ' s
7133002 domh a chur sios . Ma rinn an Teachdaire Gaelach riamh maith , ars ' esan ,
8174 B . R . ” anns An Teachdaire Gaelach II ( 1831 ) : 35 ;
959005 Scottish Highlands , 111 - 19 ; An Teachdaire Gaelach , August 1830 ; Nicolson , Gaelic
1081007 fiacail aig do charaid , AN TEACHDAIRE GAELACH . MAC A '
NoFilenameSolution 1 to 10      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb