Your query “àm na curachd” returned 8 matches in 5 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.29 instances per million words) [1.042 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 8      Page 1 / 1
181002 is fuachd a ' gheamhraidh . Aig àm na curachd is miann leis gach neach a chuireas
281002 leis an fheamainn mu ' n tigeadh àm na curachd . Nan tachradh aimser fhàbharrach a bhith
381004 sneachd , thainig sìde gle mhath mu àm na curachd , agus ' na dheigh sin .
481004 gur e ' n t - earrach àm na curachd mar is e ' m foghar àm
581005 ùine . Ged nach e so àm na curachd , tha pailteas obrach aig gach gàradair
681005 e cho daor ri ' cheannach an àm na curachd . Tha ' churachd a
781006 s a b ' àbhaist dhaibh an àm na curachd , ach ' na dhéigh thàinig deich
881007 Is e an t - earrach àm na curachd , mar is e am foghar àm
NoFilenameSolution 1 to 8      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb