Gàidhlig / English
An àiteach

An àiteach

Air a sgrìobhadh le Shona air Diardaoin 6mh Giblean 2017
’S e ‘an àiteach’ am facal a th’ againn dhuibh air an t-seachdain-sa, is sinn a’ teannadh dlùth air an Earrach.

Ann an Bragar a Deas, Eilean Leòdhais, bha cuideigin a’ cleachdadh ‘an àiteach’ a’ ciallchadh ‘obair an earraich’ airson na rudan a bha ri dhèanamh mun àm seo sa bhliadhna.

Tha am facal àiteach an ìre mhath cumanta a thaobh obair an fhearainn, agus tha eisimpleir no dhà eile ann am Faclan bhon t-Sluaigh: ‘Tha e ri aiteach’; ‘ag aiteach’ agus ‘talamh àiteach.’

Am bidh sibh a’ cleachdadh ‘an àiteach’ anns an dòigh seo? No a bheil abairt no faclan eile agaibh a’ ciallachadh an aon rud? Cuiribh fios thugainn air Facebook no Twitter.
Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo